Tài liệu Bài giảng bài kính thiên văn vật lý 11 (7)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VŨ TRỤ QUA KÍNH THIÊN VĂN Sao Kim Sao Thủy Sao Hỏa HỆ MẶT TRƠI VŨ TRỤ QUA KÍNH THIÊN VĂN Ngân hà-Thiên hà có mặt Hàng xóm của chúng ta Thiên hà Andromeda M33 Trời của chúng ta VŨ TRỤ QUA KÍNH THIÊN VĂN Thiên hã hình đĩa Thiên hà đĩa xoắn Thiên hà xoắn ốc VŨ TRỤ QUA KÍNH THIÊN VĂN Hai thiên hà đang hút nhau Va chạm Thiên hà mới Tất cả các hình ảnh trên đều quan sát thông qua một quang cụ là Kính thiên văn KÍNH THIÊN VĂN GALIE KÍNH THIÊN VĂN HUBBLE I:Kính thiên văn 1::Kính thiên văn -ĐỊnh nghĩa:Sgk/213 -Công dụng: -Kính thiên văn là một quang cụ bổ trợ cho mắt có tác dụng tạo ảnh có góc trông lớn đối với các vật ở xa Công dụng +Quan sát các vật ở xa +là dụng cụ bổ trợ cho mắt để quan sát các vật ở xa +Tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc trông vật +Tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc trông vật I:Kính thiên văn 1::Kính thiên văn 2:Cấu tạo -Vật kính :L1 -Thị kính :L2 Với cấu tạo như vậy thì sự tạo ảnh qua kính thiên văn như thế nào Vật kính L1 Thị kính L2 -Vật kính(L1):Là một thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn -Thị kính(L2):là thấu kính để quan sát ản tạo bởi L1 II:Sự tạo ảnh bởi kính thiên văn 1;sự tạo ảnh L1 AB L1 B o1 A A1B1 tại tiêu diện L1 Có xét So nhận sánh L2 giữa gì về ảnhảnh góc trông A1B1 A2B2? ? và góc trông F2 F’1 A1vật ? o2 A2 B1 B2 L2 A2B2 F’2 II:Sự tạo ảnh bởi kính thiên văn 1;sự tạo ảnh AB L1 A1B1 tại tiêu diện L1 L2 -Ảnh A1B1 +Vị trí: Nằm tại tiêu diện của L1 +Tính chất Là ảnh thật -Ảnh A2B2 +Vị trí : Nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt +Tính chất: Là ảnh ảo Có góc trông lớn hơn góc trông vật nhiều A2B2 II:Sự tạo ảnh bởi kính thiên văn 1;sự tạo ảnh 2:ngắm chừng a:Ngắm chừng ở cực cận Ảnh A2B2 nằm ở điểm cực cận của mắt L1 B Cv A A2Cc o1 L2 F2F’A11 B1 B2 o2 F’2 II:Sự tạo ảnh bởi kính thiên văn 1;sự tạo ảnh 2:ngắm chừng b:Ngắm chừng ở cực viễn Ảnh A2B2 nằm ở điểm cực viễn L1 L2 B A A2Cv F2F’A11 o1 Cc B1 B2 o2 F’2 Đối với một Nên ngằm người chừngmắt ở đâubình là tốt thường thì nhất điểm cực viễn ở vô cực II:Sự tạo ảnh bởi kính thiên văn 1;sự tạo ảnh 2:ngắm chừng -Ngắm chừng ở vô cực B  A L f1 L1 o1 0 F’1F2 A1 0 Tìm G tgα 0= o2   B1 f1+f2=L:=>Hệ vô tiêu tgα = f2 BA1 f2 => G= BA1 f f1 f2 F’2 IV:BÀI TẬP ÁP DỤNG Tóm tắt: L L=90 cm L1 G =17 B Tìm ? F1 f1=? L1 Giải? AB d’1 d2=  d2 d’2=f2 L=d’1+d2 O2 B1 A2B2 d’2 B2  => d’1=f1 => F’1 F2 A1 L2 A1B1 d1 d1=  O1 A f2=? f2 L2 f1 A 2 => f1+f2=90(1) G= => f1,f2 f1 f2 =17(2) F’2 Thuynguyentd8x@yahoo.co PHYSIC GAME SHOW Câu 1 S Ự Đ I E U T I Ế Câu 2 S Ố B Ộ I G I Á C Câu 3 Câu 4 N Câu 5 Ă N H A I T R T H E D À K Í Câu 6 Câu 7 Câu 8 Đ RẤT TIÊC Ả NCHƢA H Ả BẠN TRẢ LỜI G S U Ấ ĐÚNG Ộ T O T P Ò N G T H Ủ Y I Q U N H L A Ú N H Â N L T I N H G H Ọ P Trong các dụng cụcách quang đãvi,kính học điểm thìthiên dụng cụđều nào Trong kính hiển vi,khoảng giữa tiêu ảnh Ảnh qua kính lúp,kính hiên văn Đại trƣng cho tác dụng tạo ảnh Mộtlƣợng ngƣờiđặc bị cận thị khi vềnhỏ già mắc thêm tật? Góc trông vật nhất gọi là gì có số phóng đại bé nhất? của vậtvới kính và tiêu điểm vật của thị kính là gì ? dẹt Bộ phận này của mắt có thể phồng lên hay cóhơn tínhgoc chất này?vật góc trông lớn trông đeo kính gì ? rõ vật gọi là gì ? Quá trình thay lão đổi thị tiêuthìcự mắt để nhìn xuống để ảnh hiện ở võng mạc Y C
- Xem thêm -