Tài liệu Bài giảng bài kính lúp vật lý 9 (6)

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LỚP 9B TRƯỜNG THCS NINH XÁ THÀNH PHỐ BẮC NINH GIÁO VIÊN DẠY: NGUYỄN ĐĂNG LIỆU BÀI 50 KÍNH LÚP KIỂM TRA BÀI CŨ TRẢ LỜI Thấu kớnh hội tụ cho ảnh ảo khi Trong trường hợp nào thấu kính hội tụ cho ảnh ảo? Trình bày cách dựng ảnh của vật sáng AB tạo bởi thấu kính hội tụ. vật đặt trong khoảng tiờu cự. B1: Dựng ảnh của điểm B là B’ bằng cỏch vẽ đường truyền của hai tia sỏng đặc biệt. B2: Từ B’ hạ vuụng gúc xuống trục chớnh cắt trục chớnh tại đõu thỡ đú là ảnh A’ của A, A’B’ là ảnh của AB Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a-Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ. b- Mỗi kính lúp có một số bội giác kí hiệu là G được ghi bằng các con số 2X, 3X, 5X…. c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) 25 G  f 2. C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn sẽ có tiêu cự càng dài hay càng ngắn? Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a-Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ b- Mỗi kính lúp có một số bội giác kí hiệu là G được ghi bằng các con số 2X, 3X, 5X…. c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) 25 G  f 2. C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a-Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ b- Mỗi kính lúp có một số bội giác kí hiệu là G được ghi bằng các con số 2X, 3X, 5X…. c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) 25 G  f 2. C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn C2 Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5X. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là bao nhiêu? Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a-Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ b- Mỗi kính lúp có một số bội giác kí hiệu là G được ghi bằng các con số 2X, 3X, 5X…. c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) 25 G  f 2. C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn C2 Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f= 25/G = 25/1,5 = 16,7cm Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a-Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ b- Mỗi kính lúp có một số bội giác kí hiệu là G được ghi bằng các con số 2X, 3X, 5X…. c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) 25 G  f 2. C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn C2 Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f= 25/G = 25/1,5 = 16,7cm 3. Kết luận -Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ. -Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì ta thấy ảnh càng lớn Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a b c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) G  2. 25 f C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn C2 Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f= 25/G = 25/1,5 = 16,7cm 3. Kết luận *Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ. *Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì ta thấy ảnh càng lớn II- Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp 1. Vẽ ảnh của một vật qua kính lúp B’ B A’ FA O F’ C3 Qua kính lúp thấy ảnh thật hay ảo? to hay nhỏ hơn vật? Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a b c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) G  2. 25 f C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn C2 Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f= 25/G = 25/1,5 = 16,7cm 3. Kết luận *Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ. *Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì ta thấy ảnh càng lớn II- Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp 1. Vẽ ảnh của một vật qua kính lúp B’ B A’ FA O F’ C3 Qua kính lúp sẽ có ảnh ảo to hơn vật. Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a b c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) G  2. 25 f C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn C2 Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f= 25/G = 25/1,5 = 16,7cm 3. Kết luận *Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ. *Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì ta thấy ảnh càng lớn II- Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp 1. Vẽ ảnh của một vật qua kính lúp B’ B A’ FA O F’ C3 Qua kính lúp sẽ có ảnh ảo to hơn vật. C4 Muốn có ảnh như C3, ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a b c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) G  2. 25 f C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn C2 Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f= 25/G = 25/1,5 = 16,7cm 3. Kết luận *Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ. *Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì ta thấy ảnh càng lớn II- Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp 1. Vẽ ảnh của một vật qua kính lúp B’ B A’ FA O F’ C3 Qua kính lúp sẽ có ảnh ảo to hơn vật. C4 Muốn có ảnh như C3, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp. Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a b c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) G  2. 25 f C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn C2 Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f= 25/G = 25/1,5 = 16,7cm 3. Kết luận *Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ. *Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì ta thấy ảnh càng lớn II- Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp 1. Vẽ ảnh của một vật qua kính lúp C3 Qua kính lúp sẽ có ảnh ảo to hơn vật. C4 Muốn có ảnh như C3, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp. 2. Kết luận *Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp , ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó. III- Vận dụng C5 Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp. Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a b c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) G  2. 25 f C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn C2 Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f= 25/G = 25/1,5 = 16,7cm 3. Kết luận *Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ. *Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì ta thấy ảnh càng lớn II- Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp 1. Vẽ ảnh của một vật qua kính lúp C3 Qua kính lúp sẽ có ảnh ảo to hơn vật. C4 Muốn có ảnh như C3, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp. 2. Kết luận *Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp , ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó. III- Vận dụng Người thợ kim hoàn soi vàng bằng kính lúp Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a b c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) G  2. 25 f C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn C2 Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f= 25/G = 25/1,5 = 16,7cm 3. Kết luận *Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ. *Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì ta thấy ảnh càng lớn II- Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp 1. Vẽ ảnh của một vật qua kính lúp C3 Qua kính lúp sẽ có ảnh ảo to hơn vật. C4 Muốn có ảnh như C3, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp. 2. Kết luận *Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp , ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó. III- Vận dụng ẢNH CON KIẾN QUA KÍNH LÚP. Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a b c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) G  2. 25 f C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn C2 Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f= 25/G = 25/1,5 = 16,7cm 3. Kết luận *Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ. *Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì ta thấy ảnh càng lớn II- Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp 1. Vẽ ảnh của một vật qua kính lúp C3 Qua kính lúp sẽ có ảnh ảo to hơn vật. C4 Muốn có ảnh như C3, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp. 2. Kết luận *Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp , ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó. III- Vận dụng Học sinh quan sát côn trùng bằng kính lúp. Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a b c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) G  2. 25 f C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn C2 Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f= 25/G = 25/1,5 = 16,7cm 3. Kết luận *Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ. *Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì ta thấy ảnh càng lớn II- Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp 1. Vẽ ảnh của một vật qua kính lúp C3 Qua kính lúp sẽ có ảnh ảo to hơn vật. C4 Muốn có ảnh như C3, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp. 2. Kết luận *Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp , ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó. III- Vận dụng Người cao tuổi đọc báo bằng kính lúp Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a b c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) G  2. 25 f C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn C2 Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f= 25/G = 25/1,5 = 16,7cm 3. Kết luận *Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ. *Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì ta thấy ảnh càng lớn II- Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp 1. Vẽ ảnh của một vật qua kính lúp C3 Qua kính lúp sẽ có ảnh ảo to hơn vật. C4 Muốn có ảnh như C3, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp. 2. Kết luận *Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp , ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó. III- Vận dụng Soi điện thoại bằng kính lúp. Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a b c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) G  2. 25 f C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn C2 Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f= 25/G = 25/1,5 = 16,7cm 3. Kết luận *Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ. *Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì ta thấy ảnh càng lớn II- Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp 1. Vẽ ảnh của một vật qua kính lúp C3 Qua kính lúp sẽ có ảnh ảo to hơn vật. C4 Muốn có ảnh như C3, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp. 2. Kết luận *Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp , ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó. III- Vận dụng Kiểm tra đồ thủ công mỹ nghệ bằng kính lúp. Tiết 56: Kính lúp I- Kính lúp là gì? 1. a b c- Hệ thức liên hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f ( cm) G  2. 25 f C1 Kính lúp có số bội giác càng lớn thì sẽ có tiêu cự càng ngắn C2 Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f= 25/G = 25/1,5 = 16,7cm 3. Kết luận *Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ. *Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì ta thấy ảnh càng lớn II- Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp 1. Vẽ ảnh của một vật qua kính lúp C3 Qua kính lúp sẽ có ảnh ảo to hơn vật. C4 Muốn có ảnh như C3, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp. 2. Kết luận *Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp , ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó. III- Vận dụng C5 Những trường hợp trong thực tế phải sử dụng kính lúp là: -Đọc chữ viết nhỏ -Quan sát những chi tiết nhỏ của một đồ vật -Quan sát những chi tiết nhỏ của một số con vật hay thực vật
- Xem thêm -