Tài liệu Bài giảng bài kính lúp vật lý 9 (5)

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ LỚP 9 BÀI 50 KÍNH LÚP GV: Lại Đức Cường Trường THCS Phúc Thịnh Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ. Hãy dựng ảnh của vật khi f > d. Nhận xét đặc điểm của ảnh. B’  B I  A’ F A OF > OA (f > d) O F’ Khi d < f, ảnh của vật tạo bởi TKHT: ảnh ảo, cùng chiều với vật, lớn hơn vật. Tiết 57-Bài 50 Tiết 57 NỘI DUNG I. Kính lúp là gì ? 1.Tìm hiểu về kính lúp : I. Kính lúp là gì ? - Kớnh lỳp là TKHT cú tiờu cự ngắn. Kính lúp trong phòng thí nghiệm Kính lúp bỏ túi Kính lúp bán trên thị trường Kính lúp để bàn Kính lúp đeo mắt Kính hiển vi Kinh lúp kép, 2 tiêu cự khác nhau Kính hiển vi điện tử Tiết 57 NỘI DUNG I. Kính lúp là gì ? 1.Tìm hiểu về kính lúp : I. Kính lúp là gì ? - Kớnh lỳp là TKHT cú tiờu cự ngắn. - Kớnh lỳp dựng để quan sỏt cỏc vật nhỏ. BÀI 50 Tiết 57 NỘI DUNG I. Kính lúp là gì ? 1.Tìm hiểu về kính lúp : I. Kính lúp là gì ? - Kớnh lỳp là TKHT cú tiờu cự ngắn. - Kớnh lỳp dựng để quan sỏt cỏc vật nhỏ. - Mỗi kớnh lỳp cú một số bội giỏc (kớ hiệu G) được ghi bởi cỏc con số 1,5x, 2x, 3x, 5x,... - Số bội giác càng lớn cho ảnh quan sát càng lớn. - Quan hệ giữa số bội giác G và tiêu cự f : 25 G f G : Số bội giác f : Tiêu cự (cm) Số bội giác BÀI 50 Tiết 57 NỘI DUNG I.Kính lúp là gì? I. Kính lúp là gì ? 1.Tìm hiểu về kính lúp: 2.Tính tiêu cự của kính lúp: Số bội giác (G) 2X Tiêu cự (f) 12,5cm 3X 5X 8,33cm 5cm C1. Kính lúp có số bội giác càng lớn sẽ có càng ngắn tiêu cự .``.................. C2. bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5X. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp là ................. 16,7cm BÀI 50 Tiết 57 NỘI DUNG I.Kính lúp là gì? I. Kính lúp là gì ? 1.Tìm hiểu về kính lúp: 2.Tính tiêu cự của kính lúp: 3. Kết luận : Là thấu kính hội tụ, có f ngắn. Kính lúp Dùng để quan sát vật nhỏ. G cho biết, ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu được khi không dùng kính. BÀI 50 Tiết 57 NỘI DUNG I. Kính lúp là gì? II.Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp: 1.Quan sát vật nhỏ bằng kính lúp : B’ II.Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp I B  A’ F A O F’ C4 Qua Muốn kớnh cú ảnh sẽ cú như ảnhở thật C3, ta hayphải ảo ?đặt Tovật hay C3 nhỏ trong hơn khoảng vật ? nào trước kớnh ? Đặt vậtcủa trong kínhảo, lúp. Ảnh mộtkhoảng vật quatiêu kínhcự lúpcủa là ảnh (d - Xem thêm -