Tài liệu Bài giảng bài kính lúp vật lý 9 (4)

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9 BÀI 50 G.V : PHAM THI TUAN BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9 BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9 BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9 I. KÍNH LÚP LÀ GÌ 1. - Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát các vật nhỏ. - Mỗi kính lúp có một số bội giác (G) được ghi bằng các con số 2X,3X,5X… - Dùng kính lúp có số bội giác càng… lớn …… để quan sát một vật thì sẽ thấy ảnh càng lớn ……… - G=25/f (trong đó f đo bằng đv cm) 2. Tính tiêu cự của các kính lúp.  G1=5X =>f1=? G 2 =2,5X =>f2 =? G1=25/f1 => f1=25/G1=25/5=5(cm) G2=25/f2=> f2 = 25/2,5=10(cm) C1 Kính lúp có số bội giác càng …… lớn sẽ có tiêu cự càngngắn ………. C2 Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5X. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là: a. 16,7 cm b. 10 cm c. 30 cm d. 40 cm BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9 Bài tập: Chọn câu đúng nhất: Kính lúp là: a. Thấu kính hội tụ b. Thấu kính phân kì c. Thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát vật nhỏ d. Thấu kính hội tụ có tiêu cự dài dùng để quan sát vật nhỏ. BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9 Bài tập: Chọn câu đúng nhất: Kính lúp là: a. Thấu kính hội tu b. Thấu kính phân kì c. Thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát vật nhỏ d. Thấu kính hội tụ có tiêu cự dài dùng để quan sát vật nhỏ. BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9 Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát những vật nhỏ. Bài tập 2: Câu nào đúng, sai? a. Số bội giác của kính lúp càng lớn, ảnh quan sát được càng nhỏ b. Số bội giác của kính lúp cho biết ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp vật mà không dùng kính . BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9 Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát những vật nhỏ. Bài tập 2: Câu nào đúng, sai? a. Số bội giác của kính lúp càng lớn, ảnh quan sát được càng nhỏ b. Số bội giác của kính lúp cho biết ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp vật mà không dùng kính . BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9 3. Kết luận Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát những vật nhỏ. Số bội giác của kính lúp cho biết ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp vật mà không dùng kính . BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9 I.KÍNH LÚP LÀ GÌ? II. CÁCH QUAN SÁT MỘT VẬT NHỎ QUA KÍNH LÚP 1. Hãy quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp, đo khoảng cách từ vật tới kính, so sánh khoảng cách đó với tiêu cự của kính rồi vẽ ảnh của vật qua kính lúp. (hình 50.2) d - Xem thêm -