Tài liệu Bài giảng bài kính lúp vật lý 9 (3)

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 236 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ Câu 1 Biết tiêu cự của kính cận thị bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt .Thấu kính nào trong số 4 thấu kính dưới đây có thể làm kính cận thị ? A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 5cm C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm D. Thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm Câu 2 Đối với thấu kính hội tụ trường hợp nào vật cho ảnh ảo lớn hơn vật ? Trả lời : Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo,lớn hơn vật và cùng chiều với vật. Tiết 56. Bài 50: KÍNH LÚP I . KÍNH LÚP LÀ GÌ ? - Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. Hãy quan sát kính lúp và cho biết kính lúp là thấu kính loại gì? Kính lúp dùng để làm gì? Tiết 56. Bài 50: KÍNH LÚP I . KÍNH LÚP LÀ GÌ ? - Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. - Dùng kính lúp để quan sát các vật nhỏ. - Mỗi kính lúp có một số bội giác (kí hiệu là G ),được ghi bằng các con số như 2x,3x,5x…. - Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn để quan sát một vật thì sẽ thấy ảnh càng lớn. - Hệ thức giữa số bội giác G và tiêu cự f ( đo bằng xentimet) của một kính lúp là : G = 25 f Dựa vào thông tin SGK hãy cho Hãy biết sốsố bội biết mốicho liên hệ giữa bội Hãy chođược biếtmột mối liên hệlàvà giữa giác kíkính hiệu giác (G) của lúp tiêu cự và khi số bội của ảnh quan sátGqua gìcủa vàfvật được ghigiác như một lúp? kính lúp? kính thế nào? Hoạt động nhóm: Làm thí nghiệm kiểm chứng mối liên hệ giữa số bội giác của một kính lúp và ảnh của vật khi quan sát qua kính lúp. B1. Cầm cố định vị trí của kính lúp có số bội giác 1,5x để quan sát ảnh của vật nhỏ đặt trên mặt bàn. B2. Thay kính lúp có số bội giác 3x vào vị trí của kính lúp có số bội giác 1,5x và tiếp tục quan sát ảnh của vật nhỏ đặt trên bàn. B3. Thay kính lúp có số bội giác 5x vào vị trí của kính lúp có số bội giác 3x và tiếp tục quan sát ảnh của vật nhỏ đặt trên bàn. B4. Tính tiêu cự của các kính lúp trên; sắp xếp thứ tự vị trí của kính lúp cho ảnh từ nhỏ đến lớn khi quan sát cùng một vật. Chú ý: Điền kết quả thí nghiệm vào phiếu học tập Tiết 56. Bài 50: KÍNH LÚP I . KÍNH LÚP LÀ GÌ ? - Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. - Dùng kính lúp để quan sát các vật nhỏ. - Mỗi kính lúp có một số bội giác (kí hiệu là G ),được ghi bằng các con số như 2x,3x,5x…. Kết quả hoạt động nhóm Số bội giác (G) Tiêu cự (f) Thứ tự của kính lúp cho ảnh từ nhỏ đến lớn. 1,5X 3X 5X 16,7cm 8,3 cm 5 cm 1 2 3 - Dùng kính lúp có số bội giác càng lớnđể quan sát một vật thì Với cùng một vật quan sát thì kính lúp có sẽ thấy ảnh càng lớn. hơn số bội giác nhỏ cho ảnhnhỏ …….. ….kính lúp - Hệ thức giữa số bội giác G và có số bội giác lớn tiêu cự f (đo bằng xentimet) của C1. Kính lúp có số bội giác càng lớn sẽ một kính lúp là :G = 25/f càng ngắn có tiêu cự ................... C2. Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5X. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp là ................. 16,7cm Tiết 56. Bài 50: KÍNH LÚP I . KÍNH LÚP LÀ GÌ ? - Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. - Dùng kính lúp để quan sát các vật nhỏ. Dựa vào thông tin trong SGK, em hãy cho biết khi nói “Số bội giác của một kính lúp là 3X” điều đó cho biết gì? - Mỗi kính lúp có một số bội giác (kí hiệu là G ),được ghi bằng các con số như 2x,3x,5x…. “Số bội giác của một kính lúp là 3X” cho biết ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn gấp 3 lần so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp vật mà không dùng kính - Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn để quan sát một vật thì sẽ thấy ảnh càng lớn. - Hệ thức giữa số bội giác G và tiêu cự fđo bằng xentimet) của một kính lúp là : G = 25 f Tiết 56. Bài 50: KÍNH LÚP I . KÍNH LÚP LÀ GÌ ? - Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. - Dùng kính lúp để quan sát các vật nhỏ. - Mỗi kính lúp có một số bội giác (kí hiệu là G ),được ghi bằng các con số như 2x,3x,5x…. - Dùng kính lúp có số bội giác càng lớnđể quan sát một vật thì sẽ thấy ảnh càng lớn. - Hệ thức giữa số bội giác G và tiêu cự fđo bằng xentimet) của một kính lúp là : G = 25 f II. CÁCH QUAN SÁT MỘT VẬT NHỎ QUA KÍNH LÚP Số bội giác của một kính lúp cho biết ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp vật mà không dùng kính. Tiết 56. Bài 50: KÍNH LÚP I . KÍNH LÚP LÀ GÌ ? - Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. - Dùng kính lúp để quan sát các vật nhỏ. - Mỗi kính lúp có một số bội giác (kí hiệu là G ),được ghi bằng các con số như 2x,3x,5x…. Hoạt động nhóm Các bước làm thí nghiệm : Quan sát một vật qua kính lúp. B1. Đặt cố định vị trí vật. B2. Đặt kính lúp sao cho mắt chúng ta thu được ảnh - Dùng kính lúp có số bội giác càng lớnđể quan sát một vật thì sẽ thấy ảnh của vật khi nhìn qua kính. càng lớn. - Hệ thức giữa số bội giác G và tiêu cự f(đo bằng xentimet) của một kính lúp là : G = 25 f II. CÁCH QUAN SÁT MỘT VẬT NHỎ QUA KÍNH LÚP B3. Đo khoảng cách từ vật đến kính, so sánh khoảng cách đó với tiêu cự của kính B4. Vẽ ảnh của vật qua kính lúp Tiết 56. Bài 50: KÍNH LÚP I . KÍNH LÚP LÀ GÌ ? II. CÁCH QUAN SÁT MỘT VẬT NHỎ QUA KÍNH LÚP B d f F A O nhỏ hơn Khoảng cách từ vật đến kính (d) ................... tiêu cự (f) của kính. Tiết 56. Bài 50: KÍNH LÚP I . KÍNH LÚP LÀ GÌ ? II. CÁCH QUAN SÁT MỘT VẬT NHỎ QUA KÍNH LÚP 1. Vẽ ảnh của vật qua kính lúp B’ B A’ F A F’ Muốn Quacó kính ảnhsẽnhư có ảnh trên,thật ta phải hay đặt ảnhvật ảo?trong To hay khoảng nhỏ hơn nào vật? trước kính? Muốn ảnhthu như trên,khi ta quan phải đặt khoảng tiêu Ảnh màcómắt được sátvật vậttrong qua kính lúp là ảnh cựvà của kính. ảo ảnh có kích thước lớn hơn vật. Tiết 56. Bài 50: KÍNH LÚP I . KÍNH LÚP LÀ GÌ ? II. CÁCH QUAN SÁT MỘT VẬT NHỎ QUA KÍNH LÚP 1. Vẽ ảnh của vật qua kính lúp. B’ B A’ F A F’ 2. Kết luận: Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó. III. VẬN DỤNG Có thể em chưa biết 1.Các kính lúp có số bội giác từ 1.5x đến 40x. 2.Các kính hiển vi có số bội giác từ 50x đến 1500x. 3.Kính hiển vi điện tử có số bội giác đến 1000 000x 4.Tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật gọi là số phóng đại của ảnh.Tỉ số giữa góc mà người quan sát trông ảnh qua kính và góc mà người đó trông vật khi không dùng kính (vật đặt cách mắt 25 cm )gọi là số bội giác .Số bội giác và số phóng đại là hai đại lượng vật lý khác nhau. Ca phẩu thuật qua kính hiển vi Dùng kính lúp sửa đồng hồ Kính hiển vi điện tử Kính hiển vi Trò chơi ô chữ 1 T 1 H 2 Ấ 3 U 4 K 5 6Í N 7 H 8 2 S 1 Ố 2 B 3 Ộ 4 5I G 6 7I Á 8 1 Ả N 2 H 3 Ả 4 O 5 N 4 H 5 Ỏ 6 L 1 Ớ 2 N 3 H 4 Ơ 5 N 6 U 4 C 5 6 Ự P 1 H 2 Ư 3 Ơ 4 N 5 G 6 3 4 V 1 Ậ 2 T 3 5 6 7 ? T 1 2I 3 Ê C 9 Từ còn thiếu trong câu sau là gì? Kích thước ảnh của vật khi quan sát qua kính lúp như thế Đây là một đại lượng vật lýđể cho biết độ lớn của ảnh khi dụng cụ làm bằng vật liệu trong suốt được giới “SửKính dụng tia tới đến quang tâm vẽ ảnh của vật qua kính lúp thì tia Đại lượng kí hiệu là f của thấu kính? Mắt nhìn thấy gì của vật khi quan sát vật qua kính lúp? lúp dùng để quan sát những đối tượng nào? so với kích thước thật của vật?tia quan sát vật qua kính lúp. hạnnày bởicho 2nào mặt cầu hoặc một mặt cầu và một mặt tia ló tiếp tục truyền thẳng theo ……. của tới.”phẳng. DẶN DỀ  Làm bài tập SGK.  Học thuộc bài cũ.  Chuẩn bị bài mới.
- Xem thêm -