Tài liệu Bài giảng bài kính lúp vật lý 11 (3)

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

1 Cho một thấu kính hội tụ, hãy dựng ảnh A’B’ của vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính một khoảng d < f. Nhận xét tính chất ảnh A’B’. 2 Mắt bị tật gì thì phải đeo thấu kính hội tụ? Trả lời 1 B’ B A’ Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. I O  △  F’ F A lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ các vật ở gần. 2 Mắt B’ B A’ Cc F A Kính lão Mắt I/ Kính lúp là gì ? 1.a/ - Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. - Dùng kính lúp để quan sát các vật nhỏ. b/ - Mỗi kính lúp có một số bội giác (kí hiệu là G), được ghi bằng các con số như 2x,3x,5x… ngay trên vành đỡ kính. - Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn để quan sát một vật thì sẽ thấy ảnh càng lớn. c/ Hệ thức liên hệ giữa số bội giác và tiêu cự của một kính lúp là: 25 G f I/ Kính lúp là gì ? 1.( Xem SGK/133 ) 2. -Từ số bội giác đã biết, hãy tính tiêu cự của các kính lúp đó. Từ hệ thức : 25 25 G f  f G Với G = 3,33  f = 7,5 cm G =2  f = 12,5 cm I/ Kính lúp là gì ? 1.( Xem SGK/133 ) 2. + C1: Kính lúp có số bội giác càng lớn sẽ có tiêu cự càng dài hay càng ngắn ? Trả lời + C1: Kính lúp có số bội giác càng lớn thì tiêu cự càng ngắn. I/ Kính lúp là gì ? 1.( Xem SGK/133 ) 2. + C1: Càng ngắn. + C2: Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là bao nhiêu ? Trả lời + C2: Tiêu cự dài nhất của kính lúp là : 25 25 16,7 (cm) G   1,5  f   f 1,5 I/ Kính lúp là gì ? 1.( Xem SGK/133 ) 2. + C1: Càng ngắn. + C2: f  25  16,7(cm) 1,5 BÀI TẬP Thấu kính nào dưới đây có thể dùng làm kính lúp ? A.Thấu kính phân kì có tiêu cự 100mm S B.Thấu kính phân kì có tiêu cự 500mm S C.Thấu kính hội tụ có tiêu cự 100mm Đ D.Thấu kính hội tụ có tiêu cự 500mm S 10 15 14 13 12 11 123456789 Hết giờ I/ Kính lúp là gì ? 1.( Xem SGK/133 ) 2. + C1: Càng ngắn. + C2: f  25  16,7(cm) 1,5 3. Kết luận : Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát những vật nhỏ. Số bội giác của kính lúp cho biết, ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp vật mà không dùng kính. I/ Kính lúp là gì ? 1.( Xem SGK/133 ) 2. + C1: Càng ngắn. + C2: f  25  16,7(cm) 1,5 3.Kết luận: ( Xem SGK/133 ) II/ Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp: 1.+ Hãy quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp. + Đo khoảng cách d từ vật đến kính rồi so sánh khoảng cách đó với tiêu cự của kính, d f + Vẽ ảnh của vật qua kính lúp:  F O  F’ △ I/ Kính lúp là gì ? 1.( Xem SGK/133 ) 2. + C1: Càng ngắn. + C2: f  25  16,7(cm) 1,5 3.Kết luận: ( Xem SGK/133 ) II/ Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp: Trả lời + Vẽ ảnh : B’ B A’ + d - Xem thêm -