Tài liệu Bài giảng bài kính hiển vi vật lý 11

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

THẾ GIỚI SAU KÍNH HIỂN VI CHÂN MUỖI CÓTHỂ CÁCCỦA VUỐTVIRÚT CÓ MÓC MỘT LOẠI BIỂN HIV HỒNG CẦU ĐỂ BÁM VÀO DA KÍ SINH TRÙNG SỐT ĐANG VIRÚT CÚM H5N1 CON RẬNRÉT TẤN CÔNG HỒNG CẦU THẾ GIỚI SAU KÍNH HIỂN VI TINH THỂ TUYẾT CẤU TRÚC PHÂN TỬ VẬY,KÍNH HIỂN VI LÀ GÌ? TẠI SAO LẠI QUAN SÁT ĐƯỢC CÁC VẬT NHỎ NHƯ VẬY ? I: CỒNG DỤNG 1:KÍNH HIỂN VI Vậy công dụng của kính hiển vi là gì ? VÀ CẤU TẠO CỦA KÍNH HIỂN VI -Định nghĩa: kính hiển vi là một quang cụ bổ trợcho mắt để quan sát các vật rất nhỏ,bằng cáchtạo ảnh với góc trông lớn hơn -Công dụng +là một quang cụ bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ +Tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc trông vật I: CỒNG DỤNG 1:KÍNH HIỂN VI 2:Cấu tạo của kính hiển vi Đọc SGK và cho biết bộ phận chính của kính hiển vi? VÀ CẤU TẠO CỦA KÍNH HIỂN VI Thị kính Ảnh thật Vật kính Vật cần quan sát Bộ phận chiếu sáng I: CỒNG DỤNG VÀ CẤU TẠO CỦA KÍNH HIỂN VI 1:KÍNH HIỂN VI 2:Cấu tạo của kính hiển vi Các bộ phận chính và các đại Các bộ phận chính Các đại lượng chính lượng chính của kính hiển vi ?-Khoảng cách 2 -Vật kính L1(f1) quang tâm l -Thị kính L2(f2) -Độ dài quang học d L=f1 + f2 + d Thị kính Vật kính L1 L2 d f1 f2 O2 O1 F1 F’1 F2 l=O1O2 F’2 II: SỰ TẠO ẢNH BỞI KÍNH HIỂN VI 1:sự tạo ảnh qua kính hiển vi : AB L1 L2 A1 B1 A2B2 -Có nhận xét gì về ảnh A1B1 về L1 +Tính chất ảnh: Ảnh thật +Độ lớn so với vật: Lớn hơn vật B A2 +Vị trí ảnh : Nằm trong O2F2 A F1 L2 O1 F1' F2' F2 >> > B1 B2 O2 A1 II: SỰ TẠO ẢNH BỞI KÍNH HIỂN VI 1:sự tạo ảnh qua kính hiển vi : Để mắt thểgì Có nhậncóxét quan sát thấy về tính chất ảnh thì A2B2 ảnhnằm A2 B so phải ở 2đâu với vật AB AB L1 L2 A1 B1 L1 A2B2 L2 B Cv A2Cc A F1 B2 O1 A1 ' 1 F O2 F2 A2B2 Ảnh Alà 2Bảnh 2 ph ải nằm ao, >> nhìn > trong khoảng cùng chiều B và rõ của 1mắt lớn hơn vật AB F2' II: SỰ TẠO ẢNH BỞI KÍNH HIỂN VI 2: NGẮM CHỪNG II: SỰ TẠO ẢNH BỞI KÍNH HIỂN VI 2: NGẮM CHỪNG d 2' L1 l B O1 A2 Cc A F1 Cv L2 M A1 F1' F2' F2 >> > B1 B2 NGẮM CHỪNG Ở CỰC CẬN  II: SỰ TẠO ẢNH BỞI KÍNH HIỂN VI A2 Cv B F’1 A F1 O1 F2 Cc L1 . A1 a O2 B1 L2 B2 NGẮM CHỪNG Ở CỰC VIỄN F’2 II: SỰ TẠO ẢNH BỞI KÍNH HIỂN VI -Tìm độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cùng α tg G  α 0 tg0 TRƯỜNG HỢP NGẮM CHỪNG Ở VÔ CÙNG > A F1 tg = L2  f1 B I f2 A1 A1 O1 F1'  F2 O2 F2' >> Ta có : tg0 = L L1 B1 B1 BA Ñ A1B f2 => => A1B1 tg f2 A1B1 D   G  . tg0 AB AB f2 D G  Ik1I.G2 II: SỰ TẠO ẢNH BỞI KÍNH HIỂN VI TRƯỜNG HỢP NGẮM CHỪNG Ở VÔ CÙNG L L1 -Tìm độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cùng > A G Ik1I.G2 =IK1I. Mặt khác IK1I=  f1  f1 B F1 L2 I f2 A1 A1 O1 F1' >> Đ B1 B1 f2 =>  F2 G  D  f1 f2 O2 F2' III: BÀI TẬP ÁP DỤNG TÓM TẮT f1= 1 cm tìm f2= 4 cm Khoảng cách đặt vật dc,dv  = 16cm Đ=20 cm III: BÀI TẬP VÍ DỤ SƠ đồ tạo ảnh : AB L1 L2 A1 B1 Tìm dc ? d 2' L1 B dc A2 Cv Cc A F1 A2B2 Ở CỰC CẬN L2 d’c A1 O1 F1' F2 F2 >> > l B2 d2 O2 B1 III: BÀI TẬP VÍ DỤ L1 SƠ đồ tạo ảnh : dv AB A1 B1 d’v d2 Tìm dv ? l L1 f1 B F1 f2 O2 A1 O1 BA2 Ở CỰC VIỄN d’ 2 L2  > A L2 F1' F2 B1 >> F2' IV: CỦNG CỐ 1: Tác dụng của kính hiển vi là gì? 2: các bộ phận chính của kính hiển vi 3:Ảnh sau cùng tạo bởi kính có là ảnh gì? 4: công thức tính độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cùng
- Xem thêm -