Tài liệu Bài giảng bài khúc xạ ánh sáng vật lý 11 (5)

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI 26 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG - Đặt mắt nhìn dọc theo một chiếc đũa thẳngM từ đầu trên (H. 40.1a) ta không nhìn thấy đầu dưới của đũa. -Giữ nguyên vị trí đặt mắt,đổ nước vào bát M (H.40.1b), liệu có nhìn thấy đầu đuôi của đũa hay không? b) Hình.40.1 I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 1.Quan sát: Các em chú ý quan sát H.4.2 (SGK) đồng thời xem trên màn hình và nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng: a) Từ S đến I (trong không khí). b) Từ I đến K ( trong nước). c) Từ S đến mặt phân cách rồi đến K. I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 1. Quan sát: N S Mặt phân cách P Q I N’ K I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 1. Quan saït: N Đổi vị trí của S và quan sát đường S truyền của tia sáng P Mặt phân cách Q I N’ K I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 1.Quan sát: N S Mặt phân cách P Q I N’ K I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng Thế nào gọi là hiện tượng khúc ánh Khi ánh sáng chiếu từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác sáng ? Tia sáng bị gãy khúc (đột ngột đổi hướng) ở mặt phân cách hai môi trường trong suốt. Khi nào thì có hiện tượng khúc xạ? Khi hiện tương khúc xạ xảy ra thì tia sáng có hiện tượng gì? 2. Kết luận: Tia sáng truyền từ không khí sang nước( tức là truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác) thì bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 3.Một số khái niệm S N I Là điểm tới i SI: Tia tới IK:Tia khúc xạ P Góc SIN:là góc tới I kí hiệu là i Góc KIN’là góc khúc xạ r kí hiệu r Mạt phẳng chứa tia tới SI và N’ pháp tuyến NN’ là mặt phẳng tới Mặt phân cách Q K I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng Thí nghiệm  C1Hãy cho biết:  Tia khúc xạ có nằm trong mặt phăíng tới không?  Góc tới và góc khúc xạ, góc nào lớn hơn? C2. Hãy đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra xem những nhận xét trên có còn đúng thi thay đổi góc tới hay không C2. Phương án TN: Thay đổi hướng của tia tới, quan sát tia khúc xạ, độ lớn góc tới góc khúc xạ. I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 5.Kết Luận:  Khi tia sáng truyền từ không khí  sang nước sẽ như thế nào ? Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì: Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.  Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. 5.Kết Luận:C3 S S’ N S’’ C3. Hãy thể hiện kết luận trên Mặt phân cách bằng hình vẽ. I P N’ Q K K’ K’’ II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 1. HãyKết C4. chọn luận 1 trong trên còn 2 phương đúng trong án TN trường sau: hợp tia Chiếu sáng tia truyền sángtừtừnước nướcsang sangkhông khôngkhí khíhay bằng không? cách đặtĐề nguồn xuất sáng một phương ở đáy bình án thí nước. nghiệm để Cácđáy nhóm hành để mặt kiểmbàn tra đặt nguồn 2.kiểm Để tra bình dựtiến đoán lệch đó. raTN khỏi sáng ở ngoài bình, chiếu một tia sáng qua đáy bình vào nước rồi sang không khí. II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 1. TN kiểm tra C5 Chứng minh rằng: Đường nối các vị trí của 3 đinh ghim A, B, C là đường truyền của từ đinh ghim A tới mắt. C5 . C . Mặt phân cách B . A C5 . C Mặt phân cách B . A II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 1. TN Kiểm tra C N Nhận B C6. là điểm tới.xét đường truyền của tia sáng, r tuyến Màût AB làchỉ tiaratới. điểm tới, tia tới,vẽ pháp tạiphán caïch Góc điểm tới: i tới, so sánh độ lớn góc khúc xạ và B Góc góc Khúc tới. xạr i< r i N’ A II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 1. Kết luận • • • Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì:  Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.  Góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Ghi nhớ • Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong • • suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí, góc khúc xạ lớn hơn góc tới. III-Vận dụng C7 Hiện tượng phản ánh Hiện tượng xạ ánh sáng C7. Phân biêtxạ các hiện tượng khúc xạ khúc và phản xạ ánh sáng sáng. - Tia tới gặp mặt phân cách - Tia tới gặp mặt phân cách giữa giữa hai môi trường trong hai môi trường trong suốt bị gãy suốt bị hắt trở lại môi trường khúc tại mặt phân cách và tiếp trong suốt cũ. tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai. - Góc phản xạ bằng góc tới. - Góc khúc xạ không bằng góc tới. III-Vận dụng Thay vì thấy điểm A thì ta lại nhìn thấy điểm A’ C8 Giải thích hiện tượng nêu ra ở phần mở bài. I I ’ A’ A
- Xem thêm -