Tài liệu Bài giảng bài khúc xạ ánh sáng vật lý 11 (16)

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ 11 Phần 2: QUANG HÌNH HỌC Created by: Le Hoa Create by: Le Hoa Bài 26: I. II. III. IV. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Chiết suất của môi trường: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Định luật khúc xạ ánh sáng: Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng: Created by: Le Hoa Created by: Le Hoa Created by: Le Hoa I.Chiết suất của môi trường: 1. Chiết suất tuyệt đối: 2. Chiết suất tỉ đối: Created by: Le Hoa 1. Chiết suất tuyệt đối: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là tỉ số giữa vận tốc truyền ánh sáng trong chân không và vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường đó. c n v c: vận tốc ánh sáng trong chân không 8 (3.10 m / s ) v: vận tốc ánh sáng trong môi trường ta xét Created by: Le Hoa Nhận xét c n v Ý nghĩa: Cho ta biết vận tốc truyền ánh sáng trong chân không gấp n lần vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường đó. Created by: Le Hoa 2. Chiết suất tỉ đối: Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 đối với môi trường 1 là: n2 n21  n1 Chiết suất của môi trường 2. Chiết suất của môi trường 1. Created by: Le Hoa II.Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương(gãy) của tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. Created by: Le Hoa III.Định luật khúc xạ ánh sáng: S N i n1 n2 II r N / R Tia khúc xạ nằm trong NIN’: Pháp tuyến. mặt phẳng tới(tạo bởi tia tớiSI: và Tia pháp tới,tuyến) I: điểmvà tớiở phía bên kia pháp tuyến IR: Tia khúc xạ so với tia tới. i: góc tới r: góc khúc xạ Created by: Le Hoa Với hai môi luật trường trongxạsuốt nhất định, tỉ số III.Định khúc ánh sáng: giữa sin góc tới(sini) và sin góc khúc xạ(sinr) Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới(tạo bởi bằng hằng số. Hằng số này chính là chiết suất tỉ tia tới và pháp tuyến) và ở phía bên kia pháp đối của môi trường chứa tia khúc xạ đối với môi tuyến so với tia tới. trường chứa tia tới. Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới(sini) và sin góc khúc xạ(sinr) bằng hằng số. Hằng số này chính là chiết suất tỉ đối của môi trường chứa tia khúc xạ đối với môi trường chứa tia tới. Created by: Le Hoa Dạng đối xứng của định luật khúc xạ: Created by: Le Hoa Nhận xét: Môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1. Môi trường 2 kém chiết quang hơn môi trường 1. Created by: Le Hoa IV.Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng: S N S r Ánh isáng truyền đi n1 thì theo đường nào n2 I cũng truyền ngược r lại theo đường đó. i n1 n2 II N / N R R N Created by: Le Hoa S N i n1 n2 II r N / R Created by: Le Hoa N J S i’ i I Ñieååm tôùi i = i’ Created by: Le Hoa Created by: Le Hoa
- Xem thêm -