Tài liệu Bài giảng bài khúc xạ ánh sáng vật lý 11 (10)

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Câu hỏi: Khúc xạ ánh sáng là gì? Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng chùm tia sáng bị đổi phương đột ngột khi đi qua mặt phân cách giữa 2 môi trường truyền ánh sáng Thí nghiệm này cho thấy tia tới và tia ló cùng mp Chiếu tia sáng từ kk vào thủy tinh Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới Tia tới và tia khúc xạ nằm ở 2 bên pháp tuyến tại điểm tới Đối với 2 môi truờng trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin của góc tới và sin của góc khúc xạ là 1 hằng số sin i n= sin r n: chiết suất tỉ đối của môi trường khúc xạ và môi trường tới a. Chiết suất tỉ đối Là 1 hằng số Chiết suất tỉ đối n bằng tỉ số giữa vận tốc v1 và v2 khi đi trong môi trường tới và môi trường khúc xạ n= V1 V2 b. Chiết suất tuyệt đối Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không
- Xem thêm -