Tài liệu Bài giảng bài không khí - sự cháy hóa học 8

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 196 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8 BÀI 28:KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY KIỂM TRA BÀI CŨ * Viết phương trình phản ứng đốt cháy phốt pho trong không khí? * Cho biết phản ứng trên thuộc loại phản ứng hoá học nào? Giải thích? Bài 28 - Tiết 42: KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiết 1) I. Thành phần của không khí. 1. Thí nghiệm. a. Thí nghiệm: sgk/ 95 Em hãy quan sát và nhận xét hiện tượng xảy ra? BÀI TẬP b. Kết luận: Không khí là một hỗn hợp khí trong oxitícchiếm khoảng 1/5 thể tích Tínđó h thể h khí oxi có trong 20 lit chính xác là 21% về thể tích không khí, không khí?hết là nitơ. phần còn lại hầu Bài 28 - Tiết 42: KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY I. Thành phần của không khí. 1. Thí nghiệm. 2. Ngoài khí oxi và khí nitơ, không khí còn chứa những chất gì khác? 4 Hiện tượng sương mù Bài 28 - Tiết 42: KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY I. Thành phần của không khí 1. Thí nghiệm 2. Ngoài khí oxi và khí nitơ, không khí còn chứa những chất gì khác? 3. Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm: Nguyên nhân nào làm cho không khí bị ô nhiễm? Không khí bị ô nhiễm gây ra những tác hại gì? Các biện pháp bảo vệ không khí trong lành tránh ô nhiễm? Bác Hồ với phong trào “Tết trồng cây” LUYỆN TẬP CỦNG CỐ Các khí khác (CO2 , hơi nước…) (1%) Khí Oxi (21%) Khí Nitơ (78%) Quan sátcủa hìnhkhông vẽ, khí Các thành phần xác định các thành phần của không khí? HƯỚNG DẪN DẶN DÒ - Tìm hiểu: “SỰ CHÁY VÀ SỰ OXI HÓA CHẬM” điểm giống và khác nhau giữa chúng. - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về các vụ cháy lớn. Tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp để dập tắt sự cháy? - Học bài (mục I. Thành phần của không khí) - Làm bài tập: 1, 2, 7/99 sgk. HƯỚNG DẪN DẶN DÒ BÀI TẬP 7/99: Mỗi giờ 1 người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5 m3 không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi có trong không khí đó. Như vậy, thực tế mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình: a. Một thể tích không khí là bao nhiêu? b. Một thể tích khí oxi là bao nhiêu? (các thể tích khí đo ở đ.k.t.c) Hướng dẫn bài 7/99 sgk a)1giờ 0,5m3 kk 24 giờ ? m3 kk Þ V kk 1 b) VO 2(hít vào) = V kk 5 1 VO2 (cần dùng)  VO2(hít vào) 3 Đáp số: 0,8 m3 Bài28: KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiết 2) KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1. Câu nào đúng khi nói về không khí trong các câu sau: A Không khí là một nguyên tố hóa học. B Không khí là một đơn chất. C Không khí là một hợp chất của hai nguyên tố là nitơ và oxi. D Không khí là một hỗn hợp của nitơ, oxi và một số chất khác. Rất tiếc, em đã trả lời sai Chính xác KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần thể tích của không khí: A 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,...) B 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi. C 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO, CO2, khí hiếm,...) D 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ. Sai rồi Chính xác KIẾN THỨC BÀI CŨ Kiến thức trọng tâm  Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí: 78% khí nitơ. 21% khí oxi. 1% các khí khác.  Mỗi người cần góp phần giữ gìn cho không khí trong sạch. Tiết 43 - Bài 28: KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tiếp theo) II. Sự cháy và sự Oxi hóa chậm. 1. Sự cháy. Sự cháy là sự Oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng. Thế nào là sự cháy? Cháy nhà Cháy rừng
- Xem thêm -