Tài liệu Bài giảng bài hình thang toán 5 (5)

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

A D B C A B D C H Hình thang ABCD có: - Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC, cạnh bên AD và cạnh bên BC. - Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song Bài 1 Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang? X Hình 1 X Hình 2 X X Hình 4 Hình 5 Hình 3 X Hình 6 Bài 2 Trong ba hình dưới đây, hình nào có: Hình 1 Hình 2 Hình 3 - Bốn cạnh và bốn góc? Hình 1, hình 2, hình 3. - Hai cặp cạnh đối diện song song? Hình 1, hình 2. - Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song? Hình 3. - Có bốn góc vuông? Hình 1. Bài 3: Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào hình dưới đây để được 2 hình thang Bài 4  Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy? A B C D Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông. Củng cố - dặn dò Hình thang ABCD có: Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC, cạnh bên AD và cạnh bên BC. Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song Hoàn thành bài tập Học thuộc ghi nhớ
- Xem thêm -