Tài liệu Bài giảng bài hình thang toán 5 (3)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ : 1. Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 5m và chiều cao là 24 dm . Bài giải: 5m = 50dm Diện tích hình tam giác là: 50 x 24 : 2 = 600 ( dm2 ) Đáp số : 600 dm 2 Bài mới : A B D Cái thang C Hình thang Hình thang ABCD có : • Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC . Cạnh bên AD và cạnh bên BC • Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện và song song. Hình thang có một cặp cạnh đối diện và song 2. Trong ba hình dưới đây hình nào có : Hình 1 Hình 2 Hình 3 -Hình có bốn cạnh và bốn gócHình là : 1, 2 , 3 - Hình có hai cặp cạnh đối diện và song song là : Hình 1 , 2 Hình 3 -Hình chỉ có một cặp cạnh đối1 diện song Hình song là: 3. Vẽ thêm một đoạn thẳng để được hình thang : Bài tập : 1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang ? Đáp án : ,
- Xem thêm -