Tài liệu Bài giảng bài hình thang toán 5

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TOÁN 5 : HÌNH THANG Kiểm tra bài cũ: Luyện Tập -Câu 1: Nêu cách tính diện tích của một hình tam giác, và xác định cạnh đáy và chiều cao của tam giác vuông ABC trên bảng A B C Trả lời: Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2. Đáy : BC Chiều cao: AB Kiểm tra bài cũ: Luyện Tập -Câu 2: Nêu cách tính chiều cao một hình tam giác khi biết diện tích và cạnh đáy của tam giác đó?. Áp dụng : Tính chiều cao hình tam giác biết S = 9 cm2 và a = 6 cm. -Câu 3: Nêu cách tính cạnh đáy một hình tam giác khi biết diện tích và chiều cao của tam giác đó? Áp dụng: Tính cạnh đáy hình tam giác biếtù S = 15 cm2 và h = 5 cm. HÌNH THANG VÍ DỤ NHẬN XÉT LUYỆN TẬP CÁI THANG ĐÁY BÉ ĐÁY LỚN Nhận xét: Hình thang có bốn cạnh trong đó có hai cạnh song song gọi là 2ø đáy, hai cạnh kia là hai cạnh bên . Học sinh quan sát các hình và cho biết hình nào là hình thang? (b) (a) (c) (d) (e) Học sinh thảo luận theo bàn: Câu hỏi: Hình thang và hình chữ nhật có gì giống và khác nhau? ĐÁY BÉ ĐÁY LỚN Nhận xét: Đoạn thẳng ở giữa hai đáy và vuông góc với hai đáy được gọi là chiều cao của hình thang. ĐÁY BÉ Hình thang này có gì đặc biệt? HÌNHĐÁY THANG LỚNVUÔNG Nhận xét: - Hình thang có bốn cạnh trong đó có hai cạnh song song gọi là 2ø đáy, hai cạnh kia là hai cạnh bên . - Đoạn thẳng ở giữa hai đáy và vuông góc với hai đáy được gọi là chiều cao của hình thang. - Hình thang vuông là hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy. Hình thang thường và hình thang vuông có gì giống và khác nhau? Hình thang thường Hình thang vuông HÌNH THANG VÍ DỤ NHẬN XÉT Hình thang có bốn cạnh ,trong đó có hai cạnh song song là hai đáy Đoạn thẳng nằm giữa hai đáy và vuông góc với hai đáy đượcgọi là chiều cao Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy được gọi là hình thang vuông LUYỆN TẬP Luyện tập : A B BÀI TẬP 1: Hãy nêu tên đỉnh, cạnh bên, hai đáy của hình thang ABCD. Dùng ê-ke kẻ chiều cao của hình thang đó ? D C BÀI TẬP 2: -Hình thang vuông MNPQ có mấy góc vuông? M N -Nêu tên hai đáy? -Hai cạnh bên? -Chiều cao ? Q P A BÀI TẬP 3: Trên hình vẽ bên có hai đoạn thẳng song song là EDvàBC a) Hãy viết tên hình thang E b) Hãy viết tên các hình tam giác B D C HÌNH THANG VÍ DỤ NHẬN XÉT Hình thang có bốn cạnh ,trong đó có hai cạnh song song là hai đáy Đoạn thẳng nằm giữa hai đáy và vuông góc với hai đáy đượcgọi là chiều cao Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy được gọi là hình thang vuông LUYỆN TẬP BÀI TẬP 1: BÀI TẬP 2: BÀI TẬP 3:
- Xem thêm -