Tài liệu Bài giảng bài hình thang toán 5 (2)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môn Toán Lớp 5 Bài : Hình thang Trường Tiểu Học Liêm Chính TOÁN HÌNH THANG A Đáy Cạnh bên Cạnh bên D B Đáy C Có những cạnh nào song song với nhau? Có nhận xét gì về Còn những cạnh nào không hai cạnh đáy này ? song song với nhau ? Cái thang Hình thang ABCD có mấy cạnh ? TOÁN HÌNH THANG 1. Cạnh của hình thang. A Đáy Cạnh bên Cạnh bên D B Đáy C Hình thang có : Hình thang có mấy cạnh đáy ? Hinh thang có Hình thang có mấy cạnh bên ? cạnhđáy, hai cạnh + mấy Haicặp cạnh bên. song song với ? đáy là hai cạnh đối diện song song. + Hainhau cạnh Hình thang chỉ có một cặp cạnh đối diện song song. TOÁN HÌNH THANG 1. Cạnh của hình thang. A B 2. Chiều cao của hình thang. AH là đường cao D C H Em hiểu chiều cao của hình thang là gì ? Độ dài AH là chiều cao AH là đường cao. Độ dài AH là chiều cao. AH vuông góc với cạnh nào ? AH vuông góc với DC Vậy AH có vuông góc với AB không ? TOÁN HÌNH THANG 3. Luyện tập Bài 1 : Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang. Hình 2 Hình 1 Hình 3 Tại sao hình 3 không phải là hình thang ? Hình 4 Hình 5 Hình 6 TOÁN HÌNH THANG 3. Luyện tập Bài 2 : Trong ba hình dưới đây, hình nào có : Hình 1 Hình 2 Hình 3 - Bốn cạnh và bốn góc. - Hai cặp cạnh song song . - Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song . - Có bốn góc vuông . TOÁN HÌNH THANG 3. Luyện tập Bài 2 : Hình 1 Hình 2 Hình số 2 là hình gì ? Hình 3 Hình số 3 là hình gì ? Hình số 1 là hình gì ? Nêu sự khác nhau Hìnhgiữa thang hình chỉthang có một vàcặp hình chữ nhật, cạnh hình đốibình diệnhành song?song. TOÁN HÌNH THANG 3. Luyện tập Bài 3 : Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để tạo thành hình thang : a) Hình a, hình b đã có Để hình a và hình b thành hình thang mấy đoạn thẳng ? cần vẽ thêm mấy đoạn thẳng nữa? b) TOÁN HÌNH THANG 3. Luyện tập Bài 3 : Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để tạo thành hình thang : a) b) TOÁN HÌNH THANG 3. Luyện tập Bài 3 : Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để tạo thành hình thang : a) b) TOÁN HÌNH THANG 3. Luyện tập Bài 4 : Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông ? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy ? A Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông ? D Cạnh bên nào vuông góc Cạnh AD là cạnh bên hay còn gọi với 2 đáy ? Hình thang có một cạnh bênhình vuông góc là....của thang ABCD ? với hai đáy gọi là hình thang vuông. B C Nêu đặc điểm của hình thang ? Xin Chân Thành Cám Ơn ! Môn Toán Lớp 5 Bài : Hình thang Trường Tiểu Học Liêm Chính
- Xem thêm -