Tài liệu Bài giảng bài hình tam giác toán 5 (3)

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài Giảng Môn Toán Lớp 5 Tiết 85: hình tam giác Giáo viên thực hiện LÊ BÁ BẢY Tiết 85: HÌNH TAM GIÁC a) Hình tam giác A B C HÌNH TAM GIÁC Hình tam giác ABC có: * Ba cạnh là :cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC. * Ba đỉnh là : đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C. * Ba góc là: góc A, góc B, góc C. HÌNH TAM GIÁC HÌNH TAM GIÁC Tam giác có 3 góc nhọn. HÌNH TAM GIÁC HÌNH TAM GIÁC Tam giác có 1 góc tù và 2 góc nhọn. HÌNH TAM GIÁC A B C HÌNH TAM GIÁC A C B Tam giác có 1 góc vuông và 2 góc nhọn. (Tam giác vuông) HÌNH TAM GIÁC b) Đáy và đường cao A B H C hình tam giác A C H BC là đáy, AH là đường cao ứng với đáy BC. Độ dài AH là chiều cao. B hình tam giác A H B C hình tam giác A H B C AH là đường cao ứng với đáy BC. hình tam giác A B C hình tam giác A B C AB là đường cao ứng với đáy BC. Luyện tập- thực hành Bài 1: Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây: D A B C E M G K N A B C Tam giác ABC có: Ba cạnh: cạnh AB, cạnh BC, cạnh CA. Ba góc: góc A, góc B, góc C. D E G Tam giác DEG có: Ba cạnh: cạnh DE, cạnh EG, cạnh GD. Ba góc: góc D, góc E, góc G. M K N Tam giác KMN có: Ba cạnh: cạnh KM, cạnh MN, cạnh NK. Ba góc: góc K, góc M, góc N. Bài 2: hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây. D P A H B K E C N G M Q
- Xem thêm -