Tài liệu Bài giảng bài hình tam giác toán 5

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Chúc các em học tốt! Môn Toán 5 Giáo viên: Trịnh Thu Hương Toán Kiểm tra bài cũ: Bài 3: Tóm tắt Lãi suất: Tiền gửi: 0,5% là: 20 000 đồng: ? Đồng 40 000 đồng: ? Đồng 60 000 đồng: ? Đồng Toán Giải: a. Để nhận được số tiền lãi 20 000 đồng một tháng thì cần gửi số tiền là: 20 000: 0,5% = 4 000 000 (đồng) b. Để nhận được số tiền lãi 40000 đồng một tháng thì cần gửi số tiền là: 40 000: 0,5% = 8 000 000 (đồng) c. Để nhận được số tiền lãi 60 000 đồng một tháng thì cần gửi số tiền là: 60 000: 0,5% = 12 000 000 (đồng) Đáp số: a. 4 000 000 đồng; b. 8 000 000 đồng; c. 12 000 000 đồng Toán: Hình tam giác 1. Đặc điểm của hình tam giác A Hình tam giác ABC có: Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC. B C Ba đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C. Ba góc là: Góc đỉnh A, cạnh AB và AC ( gọi tắt là góc A); Góc đỉnh B, cạnh BA và BC ( gọi tắt là góc B); Góc đỉnh C, cạnh CA và CB ( gọi tắt là góc C). Toán: Hình tam giác Ba dạng hình tam giác: Hình tam giác có ba góc nhọn Hình tam giác có một góc tù và hai góc nhọn Hình tam giác có một góc vuông và hai góc nhọn (gọi là hình tam giác vuông) Toán: Hình tam giác 2. Đáy và đường cao A B H C BC là đáy, AH là đường cao ứng với đáy BC. Độ dài AH là chiều cao. Toán: Hình tam giác B H A A A C AH là đường cao ứng với đáy BC H C B AH là đường cao ứng với đáy BC B C AB là đường cao ứng với đáy BC Toán: Hình tam giác Thực hành Bài 1: Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây: M D A B C E G K N Ba góc: góc A, góc B, góc C. Ba góc: góc D, góc E, góc G. Ba góc: góc M, góc K, góc N. Ba cạnh: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC. Ba cạnh: cạnh DE, cạnh DG, cạnh EG. Ba cạnh: cạnh MK, cạnh MN, cạnh KN. Toán: Hình tam giác Bài 2: Chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây: P D A N H B Đáy AB và đường cao CH C K E G Đáy EG và đường cao DK M Q Đáy PQ và đường cao MN Toán: Hình tam giác Đố nhanh: Câu 1. Hình tam giác có đặc điểm gì? Có 3 cạnh, 3 đỉnh, 3 góc. Câu 2. Có mấy dạng hình tam giác? 3 dạng hình tam giác (phân loại theo góc: góc nhọn, góc tù, góc vuông) Câu 3: Đường cao là gì? Đường cao là đoạn thẳng hạ vuông góc từ một đỉnh xuống cạnh đối diện. Câu 4. Có mấy trường hợp vẽ đường cao của hình tam giác? 3 trường hợp: - đường cao nằm trong hình tam giác - đường cao nằm ngoài hình tam giác - đường cao trùng với cạnh góc vuông của hình tam giác vuông Tuyên dương tinh thần học tập của cả lớp! Giáo viên: Trịnh Thu Hương
- Xem thêm -