Tài liệu Bài giảng bài hình nón - hình nón cụt - diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt hình học 9 (3)

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN 9 TIẾT 60 NÓN – HÌNH NÓN CỤT DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN CỤT HÌNH 1/ HÌNH NÓN : a/ Sự tạo thành hình nón: Hình nón được tạo thành khi quay tam giác AOC vuông tại O một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định . A A C C O O B) CÁC YẾU TỐ CỦA HÌNH NÓN :  Cạnh OC quét nên đáy A của hình nón , là một đường tròn tâm O .  Cạnh AC quét nên mặt xung quanh của hình C O nón, mỗi vị trí của AC được gọi là một đường sinh .  A gọi là đỉnh và AO gọi là đường cao của hình nón . 2/ Diện tích xung quanh hình nón :  Điền vào ô trống giá trị thích hợp Hình r l Sxq Nón 1 7 25 549,5 Nón 2 5 12 188.4 3/ THỂ TÍCH HÌNH NÓN : Bằng một phần ba thể tích hình trụ có đáy và chiều cao tương ứng 1 2 V  r h 3 Điền vào ô trống giá trị thích hợp Hình Nón r 8 h 15 V 1005 Nón 20 25 10467 4/ HÌNH NÓN CỤT : C G Hình B O H nón cụt có 2 đáy là hai hình tròn không bằng nhau nằm trên hai mặt phẳng song song có đường nối tâm là trục đối xứng . 5/ DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH NÓN CỤT Diện tích xung quanh Sxq    r1  r2  l r1 C B l G O Thể tích hình nón cụt là :  1 2 2 V   h r1  r2  r1r2 3  r2 H CHÂN THÀNH CẢM ƠN
- Xem thêm -