Tài liệu Bài giảng bài hình nón - hình nón cụt - diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt hình học 9 (2)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Tiết 60 HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN CỤT 1/ Hình nón : a/ Sự tạo thành hình nón : Hình nón được tạo thành khi quay tam giác AOC vuông tại O một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định . b) Các yếu tố của hình nón :  Cạnh OC quét nên đáy của hình nón , là một đường tròn tâm O .  Cạnh AC quét nên mặt xung quanh của hình nón .  Mỗi vị trí của AC được gọi là một đường sinh .  A gọi là đỉnh và AO gọi là đường cao của hình nón . A C O Hãy điền vài chỗ trống ( ... ) để tìm công thức tính diện tích xung quanh của hình nón Gọi bán kính đáy của hình nón là r , lct .l đường sinh là l Ta có : Sxq = Sq = ... 2 A 2 l mà : : lct = Cđ = ... 2 rl Suy ra : Sxq = ...   rl 2 O r Diện tích toàn phần của hình nón  rl   r Stp = Sxq + S đ = ... E C 2 lct 2/ Diện tích xung quanh hình nón : Cho một hình nón có bán kính đáy r và chiều dài đường sinh là l. Diện tích xung quanh của hình nón là A l S xq   rl Diện tích toàn phần của hình nón : Stp   rl   r 2 C r O Bài tập áp dụng : Hãy điền vào các ô trống cho ở bảng sau (đơn vị độ dài : cm ) Hình r l Nón 7 25 Nón 5 12 Sxq 549,5 188.4 3/ Thể tích hình nón : A Cho hình nón có bán kính đáy r , chiều cao h. Thể tích hình nón là : 1 2 V  r h 3 h C r O Bài tập áp dụng : Hãy điền vào các ô trống cho ở bảng sau (đơn vị độ dài : cm ) Hình r h V Nón 8 15 1005 nón 20 25 10467 4/ Hình nón cụt : Hình nón cụt có 2 đáy là hai hình tròn không bằng nhau nằm trên hai mặt phẳng song C G B O H 5/ Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón cụt : Cho hình nón cụt có r1 , r2 lần lượt là bán kính hai đáy , h là chiều cao , l là đường sinh . Diện tích xung quanh hình nón cụt là : Sxq    r1  r2  l G Thể tích hình nón cụt là :  1 V   h r12  r2 2  r1r2 3 C  B O H Bài tập 18 SGK trang 117 Hình ABCD khi quay quanh BC thì tạo ra : ( A ) Một hình trụ ( B ) Một hình nón ( C ) Một hình nón cụt ( D ) Hai hình nón ( E ) Hai hình trụ Hãy chọn câu trả lời đúng . A B O C D Bài tập 15 trang 117 SGK H G M E F D Đường kính đáy của hình nón : d=1 Suy ra : r  1 2 C O A B a) Tính r ? b)Tính l ? Hình nón có đường cao h =1 Nên độ dài đường sinh hình nón là : 2 5 1 l  h 2  r 2  12     2 2 Chân thành cảm ơn
- Xem thêm -