Tài liệu Bài giảng bài hình hộp chữ nhật - hình lập phương toán 5 (7)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môn: Toán (Lớp 5) Bài: Hình hộp chữ nhật- Hình lập phương Toán: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phƣơng Nhận xét những đặc điểm của một hình hộp chữ nhật 1 1 Mặt đáy 4 3 4 5 Mặt bên Mặt bên Mặt bên 2 Mặt đáy 2 - 6 mặt . - Hai mặt đối diện đều bằng nhau. 6 Mặt bên Các đỉnh, caïnh vaø kích thöôùc của hình hộp chữ nhật C B A N M Chiều dài Chiều cao D P Q - 8 đỉnh. - 12cạnh ( 4 cạnh chiều dài; 4 chiều rộng; 4 chiều cao.) HÌNH LẬP PHƢƠNG 1 Con súc sắc 3 4 2 5 6 Có 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau. Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống. Số mặt, cạnh, đỉnh Hình Số mặt Số cạnh Số đỉnh Hình hộp chữ nhật 6 12 8 Hình lập phương 6 12 8 Hình hộp chữ nhật và hình lập phƣơng có gì giống và khác nhau? Cách vẽ hình Bài 2: B A C D P N M Q a/ Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật trên. Cạnh: AD = BC = NP = MQ AB = CD = PQ = MN AM = BN = CP = DQ b/ B C A 4 cm D N M 6 cm P Q Hình hộp chữ nhật có: Chiều dài: 6 cm Chiều rộng: 3 cm Chiều cao: 4 cm Tính: Diện tích: MNPQ ; ABNM ; BCPN ? Bài giải Diện tích của mặt đáy MNPQ là: 6 x 3 = 18 ( cm2 ) Diện tích mặt bên ABMN là: 3 x 4 = 12 ( cm2 ) Diện tích mặt bên BCPN là: 6 x4 = 24 ( cm2) Đáp số: 18 cm2 12 cm2 24 cm2 Bài 3: Trong các hình dƣới đây hình nào là hình hộp chữ Nhật? Hình nào là hình lập phƣơng? 5 cm 10 cm A 8 cm 11 cm 8 cm 6 cm B C C
- Xem thêm -