Tài liệu Bài giảng bài hình hộp chữ nhật - hình lập phương toán 5 (3)

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

1 1 4 3 3 4 6 5 2 5 6 1 2 3 4 2 5 6 A B D C M Q N P Có 8 đỉnh là: Đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P, đỉnh Q Có 12 cạnh là: Cạnh AB, BC, DC, AD, MN, NP, QP, MQ, AM, BN, CP, DQ A D C M Q Chiều cao B N Chiều dài P Con súc sắc Hình lập phương 1. Viết số thích hợp vào ô trống Số mặt, cạnh, đỉnh Số mặt Số cạnh số đỉnh 6 12 8 6 12 8 Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phương 2. a) A B D c M Q AB = DC = MN = QP AD = MQ = BC = NP AM = BN = CP = DQ N P 2.b) Bài giải: Diện tích của mặt đáy MNPQ là: 6 x 3 = 18 (cm2) Diện tích của mặt bên ABNM là: 6 x 4 = 24 (cm2) Diện tích của mặt bên BCPN là: 4 x 3 = 12 (cm2) • Đáp số: 18 cm2; 24 cm2; 12 cm2 3. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương? 8cm 8cm 4cm 11cm 10cm A 12cm 5cm 8cm 8cm 6cm B C Đáp án: Hình A là hình hộp chữ nhật ( 6 mặt điều là hình chữ nhật, có 3 kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao) Hình B không phải là hình hộp chữ nhật, cung không phải là hình lập phương vì: có 8 mặt và 4 kích thước khác nhau. Hình C là hình lập phương( Có 6 mặt bằng nhau) Buổi học đã kết thúc, chúc các em học sinh và các thầy cô lời chúc sức khoẻ và luôn thành đạt trong cuộc sống!
- Xem thêm -