Tài liệu Bài giảng bài hiện tượng khúc xạ ánh sáng vật lý 9 (8)

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI 40 - TIẾT 44 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG GV. Lê Xuân Đương Trường THCS Nguyễn Biểu - Đức Thọ – Hà Tĩnh Bài cũ: Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng. ĐVĐ: Hãy quan sát hình 40.1a, nếu ta đặt mắt dọc theo chiếc đũa từ đầu trên ta không nhìn thấy đầu dưới của đũa. Giữ nguyên vị trí đặt mắt, đỗ nước vào bát như hình 40.1b thì liệu ta có nhìn thấy đầu dưới của đũa hay không? TIẾT 44 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 1. Quan sát TIẾT 44 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG ? ánh Sáng đã truyền trong không khí và trong nước tuân theo định luật nào? Tuân theo định luật truyền thẳng của ánh sáng ?ÁNH SÁNG TRUYỀN TỪ KHÔNG KHÍ SANG NƯỚC CÓ TUÂN THEO ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG Không tuân theo định luật truyền thẳng của ánh HAY KHÔNG? sáng ? Hiện tượng tượng vừa quan sát là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Vậy Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? TIẾT 44 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 2. Kết luận 1 Tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc ngay tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. TIẾT 40 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 3. Một vài khái niệm TIẾT 44 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 3. Một vài khái niệm Tia tới Góc tới N Không khí S Mặt phân cách P Pháp tuyến Q I Nước N’ Điểm tới Góc khúc xạ K Tia khúc xạ TIẾT 44 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 4. Thí nghiệm Quan sát thí nghiệm và cho biết - Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào? + Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. - So sánh góc khúc xạ r với góc tới i? + Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới (ri) TIẾT 44 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Học sinh làm thí nghiệm kiểm tra 2 Tiến trình - Cắm 2 kim tại A và B vào tấm phẳng. Đặt tấm phẳng thẳng đứng sát thành trong bình. Đổ nước vào bình, tới sát kim tại B. Mắt ngắm, cắm kim tại C che khuất kim tại A, B. Lấy tấm gỗ ra, vẽ đường AB, BC. TIẾT 44 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 3. Kết luận 3 Tia sáng truyền từ nước sang không khí thì : + Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. + Góc khúc xạ lớn hơn góc tới (r>i) TIẾT 44 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG III. Vận dụng C7. Phân biệt hiện tượng phản xạ và khúc xạ ánh sáng. HiÖn tîng ph¶n x¹ ¸nh s¸ng -Tia tíi gÆp mÆt ph©n c¸ch bÞ h¾t trë l¹i m«i trêng cò. - Gãc ph¶n x¹ b»ng gãc tíi HiÖn tîng khóc x¹ ¸nh s¸ng -Tia tíi gÆp mÆt ph©n c¸ch bÞ g·y khóc vµ tiÕp tôc ®i vµo m«i trêng thø hai. - Gãc khóc x¹ kh«ng b»ng gãc tíi.
- Xem thêm -