Tài liệu Bài giảng bài hiện tượng khúc xạ ánh sáng vật lý 9

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI 40 - TIẾT 40 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG GV. Vũ Anh Tuấn Trường THCS Thanh Xuân Nam TIẾT 40 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 1. Quan sát Đường truyền của tia sáng từ không khí sang nước TIẾT 40 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 1. Quan sát TIẾT 40 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 2. Kết luận 1 Tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gẫy khúc ở mặt phân cách giữa hai môi trường. Đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. TIẾT 40 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Hiện tượng khúc xạ ánh sáng I. 3. Một vài khái niệm TIẾT 40 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 4. Thí nghiệm Quan sát thí nghiệm và cho biết - Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào? + Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. - So sánh góc khúc xạ r với góc tới i? + Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới (ri) TIẾT 40 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Học sinh làm thí nghiệm kiểm tra 2 Tiến trình - Cắm 2 kim tại A và B vào tấm phẳng. - Đặt tấm phẳng thẳng đứng sát thành trong bình. - Đổ nước vào bình, tới sát kim tại B. Mắt ngắm,cắm kim tại C che khuất kim tại A,B. Lấy tấm gỗ ra, vẽ đường AB, BC. TIẾT 40 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 3. Kết luận 3 - Tia sáng truyền từ nước sang không khí thì : + Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. + Góc khúc xạ lớn hơn góc tới (r>i) TIẾT 40 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG III. Vận dụng 1. Trả lời câu hỏi - Bài học giúp các em có thêm nhận - thức gì về ánh sáng? So sánh sự khúc xạ ánh sáng và phản xạ ánh sáng? TIẾT 40 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG III. Vận dụng 2. Bài tập (C8_sgk) Lúc đầu mắt không nhìn thấy đầu đũa A: Vì trong không khí ánh sáng chỉ truyền thẳng từ A đến mắt, nhưng bị chắn bởi các điểm phía trên. A TIẾT 40 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG III. Vận dụng 2. Bài tập (C8_sgk) Khi bát có nước mắt nhìn thấy đầu đũa A: Tia sáng từ A tới mặt nước bị khuc xạ truyền tới mắt. A
- Xem thêm -