Tài liệu Bài giảng bài hàm số mũ - hàm số logarit giải tích 12

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG THPT YJUT-TỔ TOÁN–TIN THÂN CHÀO CÁC EM HỌC SINH !!! TIẾT PPCT 29 : B ÀI 4 HÀM SỐ MŨ . HÀM SỐ LÔGARIT II. HÀM SỐ LÔGARIT 1. ĐỊNH NGHĨA Hàm số y  log x(0 a  1) a hàm số lôgarit cơ số a được gọi là H 1: Hãy lấy một số ví dụ và phản ví dụ về hàm số logarit ? H2: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số logarit ? Với cơ số bao nhiêu ? a ) y  log 2 x b ) y  log 1 x 2 c ) y  2 lo g2 3 d)y  ( x Là hàm số logarit với cơ số 2 Là hàm số logarit với cơ số 1 2 2)x e) y  ln x f ) y  log x Là hàm số logarit với cơ số e Là hàm số logarit với cơ số 10 2. ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LÔGARIT: ĐỊNH LÍ 3; Hàm số y mọi x>0 và  log a x(a 0, a  1) có đạo hàm tại 1 (log a x)  x. ln a ' Đặc biệt: 1 (ln x)  x ' H3: Công thức đạo hàm của hàm hợp đối với hàm số y  log a u ( x) sẽ có dạng như thế nào ? ' u (log a u )  (u 0,0 a  1) u ln u ' ' ĐẶC BIỆT: u (ln u )  u ' 3. VẬN DỤNG: VÍ DỤ 1: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a ) y  log 1 ( 1  x ) 2 2 b) y  log 2 ( x  2) 2 c) y  ln( x  1  x ) 2 d ) y  log( x  x  1) 2 4. KHẢO SÁT HÀM SỐ LÔGARIT y  log a x(a 0, a  1) y  log a x(a1) y  log a x(0 a1) 1. Tập xác định: (0;) 2. Sự biến thiên: y’= . Tập xác định: (0;) 2. Sự biến thiên: 1  0, x  (0;) x ln a y’= Giới hạn đặc biệt: lim log a x    1 0, x  0; x ln a Giới hạn đặc biệt: lim log a x   x 0  x 0  lim log a x   lim log a x    x   x   Tiệm cận: Trục Oy là tiệm cận đứng 3. Bảng biến thiên: x y’ 0  y  1 0  a  x y’  1 Tiệm cận: Trục Oy là tiệm cận đứng 3. Bảng biến thiên  y a 0 1  - - -  1 0  4. ĐỒ THỊ a>1 y y 01: Hàm số đồng biến 0 - Xem thêm -