Tài liệu Bài giảng bài góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung hình học 9 (8)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài giảng môn Toán 9 Tiết 42: - Định nghĩa góc nội tiếp. - Phát biểu định lí về góc nội tiếp B A O x C C Số đo của góc Bax có quan hệ gì với số đo của cung AmB? Tiết 42: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: Định nghĩa: Góc Bax có đỉnh A nằm trên đường tròn, cạnh Ax là một tia tiếp tuyến Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là còn cạnh kia chứa dây cung AB. góc có đỉnh tại tiếp điểm, một cạnh là Cung nằm bên trong góc là cung bị tia tiếp tuyến và cạnh kia là dây cung. chắn. Góc Bax có cung bị chắn là cung nhỏ AmB. Số đo của góc Bay có quan hệ gì với số đo của cung AnB? m B O x A y Các góc trên mỗi hình sau có là góc tạo bởi một tia tiếp tuyến và một dây cung hay không? O Hình 23. O Hình 24. O Hình 25. O Hình 26. a) Nhận xét số đo góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong ba trường hợp sau: hãy cho biết số đo của cung bị chắn. B m B O B O n 1200 300 A BÂx = O m x 300 AmB = 600 A x BÂx = 900 BÂx = 1200 AmB = 1800 AmB = 2400 A x 2. Định lí: Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn. Tâm đường tròn nằm Tâm đường tròn nằm trên cạnh chứa dây bên trong góc C cung. B B m O A a) x Tâm đường tròn nằm bên ngoài góc B O O A b) x A c) x M N O B A X ? Dựa vào kết quả trên ta có nhận xét gì về mối quan hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn bởi một cung? 3. Hệ quả (SGK- tr 79) Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Bài tập: Các khẳngmột địnhđường sau đâytròn đúng, hay A. Trong gócsai? tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc ở tâm cùng chắn một cung thì bằng nhau ( Sai ) B. Trong mụ̣t đường tròn , góc tạo bởi tia tiờ́p tuyờ́n và dõy cung và góc nụ̣i tiờ́p cùng chắn mụ̣t cung thì bằng nhau ( Đúng ) C. Trong mụ̣t đường tròn , góc tạo bởi tia tiờ́p tuyờ́n và dõy cung và góc ở tõm thì bằng nhau ( Sai ) Bài 27( SGK/27): Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Lấy điểm P khác A và B trên đường tròn . Gọi T là giao điểm của AP với tiếp tuyến tại B của đường tròn.Ch minh: APO = PBT P A O T B Ta có: PBT = PAO (cùngchắn cung PmB) (1) AOP cõn tại O (vì OA = OP = R)  PAO = APO (2) Từ (1) & (2) =>APO = PBT tuyến tuyến Bài tập về nhà - Nắm được định nghĩa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. - Học thuộc và vận dụng được định lí về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. - Chứng minh trường hợp b) của định lí. Và chứng minh định lí đảo theo cách khác. - Làm bài tập 28, 29 sgk/79
- Xem thêm -