Tài liệu Bài giảng bài góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung hình học 9 (3)

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO PHONG ĐIỀN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHONG SƠN HÌNH HỌC 9 Tiết: 42 Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thanh Thuỳ KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH Cho hình vẽ : Hãy đo số đo các góc sau và so sánh. y A x BAx =............ m O B ACB =............ Suy ra: BAx .......... ACB . C Bạn Huy có kết quả sau: BAx = ACB Bạn Hoàng có kết quả sau: BAx =ACB Theo em bạn nào đúng bạn nào sai? Tiết 42 bài 4: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1.Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. m A m A B B O O n BAx (hoặc Bay)là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung n Xem hình vẽ cho biết góc BAx có đặc điểm gì? *Góc BAx có đỉnh nằm trên đường tròn. Cạnh Ax là một tia tiếp tuyến còn cạnh kia chứa dây cung AB. *Góc BAx là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. *Cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn. Trong các hình sau hình nào không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ?Vì sao? O O O Hình3 Hình1 Hình2 O O Hình4 Hình5 O Hình6 Tiết 42 bài 4: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1.Khái niệm góc tạo bởi tia Câuhỏi:-Hãy vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến tiếp tuyến và dây cung. và dâycung trong ba trường hợp sau: o BAx = 30 ; BAx = 90 ; BAx =120 m A o o B B O n BAx (hoặc Bay)là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung 2. Định lí: BAx = 1 AmB 2 m B O B n m x 300 A O m O 1200 A x x A -Hãy cho biết số đo của cung bị chắn trong mỗi trường hợp trên và điền vào bảng sau: BAx AmB O 30 O 60 O BAx AmB 90 180O O Suy ra:BAx = ?1 AmB 2 BAx AmB 120 240 O Tiết 42 bài 4: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG Có nhận xét gì về vị trí của tâm đường tròn trong ba hình vẽ trên. Tâm đường tròn nằm trên cạnh chứa dây cung B Tâm đường tròn nằm bên ngoài góc O m O A x B B Ta có: BAx = 90 H A b) Vẽ đường cao OH của b) m Sđ AB =180 0 1 Vậy BAx = sđ AB 2 cân OAB 1 AOB(OH là phân 2 giác của AOB) Suy ra BAx = Vậy BAx = 1 AOB ;AOB = sđ AB. 2 1 sđ AB 2 O x Ta có:BAx = AOH(cùng phụ với OAB) AOH= B 1 a) 0 Tâm đường tròn nằm bên trong góc A c) x Cho hình vẽ : Hãy đo số đo các góc sau và so sánh. y A x BAx =............ m O B ACB =............ Suy ra: BAx .......... ACB . C Bạn Huy có kết quả sau: BAx = ACB ĐÚNG Bạn Hoàng có kết quả sau: BAx =ACB SAI Vậy bạn nào đúng bạn nào sai?Vì sao? Tiết 42 bài 4: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG 1.Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. m A Bài tập 27/sgk trang 79 Theo nhóm vào bảng phụ P T B A O O n BAx (hoặc Bay)là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung 2. Định lí: BAx = 1 AmB 2 y quả: A x 3.Hệ C BAx = ACB Ta có: APO = PAO( BAP cân tai O) (1). PAB = PBT (cùng chắn cung PB).(2) m O Chứng minh: B Vậy APO= PBT.(đpcm) B “Trên con đường thành công, bạn có tìm mãi cũng không thấy dấu chân của kẻ lườibiếng’’ B.FRANKLIN 1 4 2 5 3 6 PHẦN QUÀ LÀ MỘT CÂU CHÂM NGÔN HAY. 10 0123456789 CÂU SỐ 1 Cho hình vẽ: Số đo của góc BAx = 42 ? 42 0 0 CÂU SỐ 2 Trong một đường tròn góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc ở tâm cùng chắn một cung thì bằng nhau. ĐÚNG SAI x CÂU SỐ 3 Trong một đường tròn góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. ĐÚNG SAI x CÂU SỐ 4 Trong một đường tròn góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp thì bằng nhau. ĐÚNG SAI x CÂU SỐ 5 Trong một đường tròn góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng số đo của cung bị chắn. ĐÚNG SAI x CÂU SỐ 6 Trong một đường tròn góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng nửa số đo của cung bị chắn. ĐÚNG SAI x Hướng dẫn về nhà: ( Chuẩn bị cho giờ học sau ) Học thuộc khái niệm, định lí và hệ quả và làm các bài tập: 28, 29, 30( SGK/79) Bài 30( SGK/79): Xem hình 29: Chứng minh định lí đảo của định lí về góc tạo bởi tia tiếp B O 1 H tuyến và dây cung. Cách 1: Chứng minh phản chứng: Giả sử Ax không là tiếp tuyến của đường tròn thì ta vẽ một A Hình 29 tia Ay, ta chứng minh Ax trùng Ay. Cách2: Chứng minh trực tiếp:Vẽ OH vuông góc với AB. Từ đó ta chứng minh OAB + BAx =900 Suy ra OA vuông góc với Ax x KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH SỨC KHOẺ
- Xem thêm -