Tài liệu Bài giảng bài góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung hình học 9 (10)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài giảng môn Toán 9 KIỂM TRA BÀI CŨ - Định nghĩa góc nội tiếp. - Phát biểu định lí về góc nội tiếp B A O x C C TIẾT 45 • I. ĐỊNH NGHĨA • II. ĐỊNH LÍ • III.HỆ QUẢ I. KHÁI NIỆM GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG B C .O .O y A x y x A Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh tại tiếp điểm, một cạnh là tia tiếp tuyến và cạnh kia là dây cung. ?1:Giải thích vì sao các góc ở hình sau không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. . O .O Hình 23 Hình 24 .O Hình 25 O. Hình 26 ?2 a) Hãy vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong ba trường hợp sau: BAx  300 , BAx  900 , BAx  1200 b) Hãy cho biết số đo của cung bị chắn trong mỗi trường hợp trên : B m B m O O B 300 A BAx AmB Suy ra O n 1200 m A x 30 60 O O x x A O BAx AmB 90 180O O 1 BAx AmB BAx? AmB 2 BAx AmB 120 240 O B II.Định lí (SGK -78) B O A m x a) B O A O x b) A c) x Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn. GT KL BAx là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. 1 BAx  sđ AB 2 Có nhận xét gì về vị trí của tâm đường tròn trong ba trường hợp trên? TH1:Tâm đường tròn nằm trên cạnh chứa dây cung TH2:Tâm đường tròn nằm bên ngoài góc TH3:Tâm đường tròn nằm bên trong góc B O m O B 1 H A A x Ta có: BAx = 90 0 sđ AB =180 Vậy BAx = Vẽ đường cao OH của m 1 AOB(OH là phân 2 AOH= 0 1 sđ AB 2 giác của AOB) Suy ra BAx = Vậy BAx = 1 AOB ;AOB = sđ AB. 2 1 sđ AB 2 O x cân OAB Ta có:BAx = AOH(cùng phụ với OAB) a) B A c) x ?:Tính số đo của góc BAx , góc ACB ,góc AOB , biết cung AmB = 700 y A x m 700 C B BAx = 1 sđ AmB = 350 ( góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung) 2 AOB = sđ AmB = 700 ( góc ở tâm chắn cung AmB ) 1 ACB = sđ AmB = 350 ( góc nội tiếp chắn cung AmB) 2 III. HỆ QUẢ Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp chắn cùng một cung thì bằng nhau. x A m .O C B BÀI TẬP 27 – SGK - 27 • Cho đường tròn tâm O, đường kính AB . Lấy điểm P khác A và B trên đường tròn . Gọi T là giao điểm của AP với tiếp tuyến tại B của đường tròn. Chứng minh: APO = PBT Bài tập 27 trang 79. P A T B O Ta có : 1 PBT  sđ PB (góc tạo bởi tia tt và dây cung) (1) 2 1 PAO  sđ PB (góc nội tiếp) (2) 2 PAO  APO Từ (1),(2),(3) suy ra (tam giác OAP cân) (3) PAO  PBT KIẾN THỨC CẦN NHỚ Chọn đáp án Đúng hoặc Sai trong các câu sau: Câu 1/. Trong một đường tròn , các góc nội tiếp bằng nhau thì chắn các cung bằng nhau. 2/. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh nằm trên tiếp tuyến của đường tròn . Đúng Sai x x 3/. Nếu góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng 450 thì góc ở tâm cùng chắn một cung với góc đó có số đo 450 . 4/. Trong một đường tròn , góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. x x HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ • Học kĩ khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. • Nắm rõ mối quan hệ giữa các góc nội tiếp ,góc ở tâm và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cùng một cung. • Làm bài tập 28 ,29 , 30 trang 79 SGK.
- Xem thêm -