Tài liệu Bài giảng bài góc nội tiếp chọn lọc hình học 9 (4)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài giảng môn Toán lớp 9 Tiết: 41 GÓC NỘI TIẾP 1/Định nghĩa: Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh của nó chứa hai dãy cung của đường tròn Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn B D A O C Góc DBC là góc nội tiếp chắn cung DC N M K O Góc MNK là góc nội tiếp chắn cung lớn MK Tiết: 41 GÓC NỘI TIẾP 1/Định nghĩa: Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh của nó chứa hai dãy cung của đường tròn Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn O a) O O b) O ?1 Vì sao các góc ở sau không phải là góc nội tiếp ? d) e) O c) O f) Tiết: 41 GÓC NỘI TIẾP 1/Định nghĩa: A C Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh của nó chứa hai dãy cung của đường tròn Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn ?2 2/Định lý: Trong một đường tròn, số đo góc nội số đo gúcbịnội tiếp tiếpHóy bằngnhận nửaxột số đo cung chắn và số đo cung bị chắn O B Góc BOC là góc ở tâm chắn cung BC nên: BOC = sđ BC (1) Góc BOC là góc ngoài tam giác OAC và tam giác OAC còn tại O nên: BOC = 2 OAC => OAC = BOC (2) Từ(1) (2) => OAC = sđ BC Hay: BAC = sđ BC Tiết: 41 1/Định nghĩa: Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh của nó chứa hai dãy cung của đường tròn GểC NỘI TIẾP A A 12 C O O B 2 1 D Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn B 2/Định lý: A2 = O2 Trong một đường tròn, số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn C A1 = O1 Khi đó: BAC = A1 + A2 = O1 + O2 = (O1 + O2) = BOC = sđ BC Tiết: 41 1/Định nghĩa: Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh của nó chứa hai dãy cung của đường tròn Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn GểC NỘI TIẾP A A C O O B D B A 2/Định lý: Trong một đường tròn, số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn C O B D C Tiết: 41 1/Định nghĩa: Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh của nó chứa hai dãy cung của đường tròn Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn 2/Định lý: Trong một đường tròn, số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn GểC NỘI TIẾP C A M A P B B N OO B A C C MNP = MAP = MCP = MBP = ẵ sđ MP 3/Hệ quả: Trong một đường tròn: a/Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau b/ Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau c/ Góc nội tiếp ( < 900) thì bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn 1 cung d/ Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông TỔNG KẾT Bài 15: Khẳng định sau Đúng hay Sai: a/ Trong một đường tròn các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau Đ b/ Trong một đường tròn các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung A Bài16: Xem hình vẽ bên: S a/ Cho MAN = 300, tính PCQ B Ta có: MAN là góc nội tiếp chắn cung MN của (B) => MAN = MBN C 1360 => MBN = 2MAN = 2.300 = 600 PBQ là góc nội tiếp chắn cung PQ của (C) PBQ = PCQ => PCQ = 2 PBQ = 2 MBN = 2. 600 = 1200 N M Q P b/ Nếu: PCQ = 1360 thì MAN = ? MAN = 340 HD HỌC TẬP Ở NHÀ Học thuộc định nghĩa, định lý, hệ quả góc nội tiếp Làm các bài tập sgk: 19;20; 21; 22; 23;26 trang 75;76
- Xem thêm -