Tài liệu Bài giảng bài giao thoa ánh sáng vật lý 12 (4)

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

•Thế nào là hiện tượng tán sắc? •Có gì khác nhau giữa ánh sáng đơn sắc và ánh sáng trắng? •Giao thoa sóng là gì? Điều kiện giao thoa sóng? •Điều kiện có vị trí cực đại và vị trí cực tiểu trong giao thoa sóng? Khi ánh sáng mặt trời phản xạ trên màng nước xà phòng hay trên váng dầu ta thấy có các vân màu sặc sỡ . Tại sao vậy ? I. HIỆN TƯỢNG NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG Đặt một nguồn sáng điểm S trước một lỗ tròn nhỏ O khoét trên thành của một hộp kín hình chữ nhật. V S D O D D/ Sự nhiễu xạ ánh sáng ở lỗ tròn O càng nhỏ  D’ càng lớn so với D. II. HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG 1. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng Y-âng (Thomas Young, 1773 - 1829,nhà vật lý người Anh ) Năm 1801 nhà vật lý Y-âng đã thực hiện thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khẳng định giả thuyết về sóng ánh sáng THÍ NGHIỆM GIAO THOA ÁNH SÁNG Hình ảnh giao thoa của ánh sáng đơn sắc Hình ảnh giao thoa của ánh sáng đơn sắc Hình ảnh giao thoa của ánh sáng đơn sắc Hình ảnh giao thoa của ánh sáng đơn sắc Hình ảnh giao thoa của ánh sáng đơn sắc Giải thích hiện tượng. - Chỉ có thể giải thích bằng sự giao thoa 2 sóng. S S1 S2 M1 M2 Vận dụng kiến thức và hiểu - Hai nguồnbiết S1 vàcủa S2 làmình, hai nguồn sónghãy kết các em hợp giải thích hiện tượng thu được từ thí nghiệm? Tại vùng không gian hai sóng chồng lên nhau, gọi là vùng giao thoa, chúng giao thoa với nhau và tạo nên hình ảnh như đã qua sát thấy. II. HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG 2. Vị trí các vân sáng A Đặt: H d1 a = F1F2. ; IF1 = IF2 d1 = F1A ; d2 = F2A x = OA ; D = IO * Hiệu đường đi: x F1 d2 a I O D F2 ax D d2  d1   x  (d2  d1 ) D a M II. HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG x 0 i i
- Xem thêm -