Tài liệu Bài giảng bài giao thoa ánh sáng vật lý 12

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ LỚP 12 GIAO THOA ÁNH SÁNG Kiểm tra bài cũ 1. Thế nào là hiện tượng tán sắc ánh sáng? Nguyên nhân của tán sắc ánh sáng? Trả lời 2. Thế nào là ánh sáng đơn sắc? Tại sao vật có màu sắc đỏ, xanh, tím, vàng…? Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính. Vì ánh sáng từ vật đó đến mắt là ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím … Bài mới Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng ánh sáng bị tách ra thành chùm sáng nhiều màu sắc khác nhau. Nguyên nhân tán sắc ánh sáng - Góc lệch tia sáng tia sáng (đơn sắc) phụ thuộc vào chiết suất môi trường với tia sáng. - Ánh sáng trắng là tập hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau, có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím - Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau. Chiết suất đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn nhất. - Vì vậy góc lệch của ánh sáng đơn sắc qua môi trường trong suốt là khác nhau, tạo ra tán sắc ánh sáng. Quay lại Giao thoa ánh sáng I. Hiện tượng nhiễu xạ: 1. Hiện tượng: Chiếu ánh sáng từ nguồn O qua lỗ tròn P. O P Nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng ánh sáng không tuân theo định luật truyền thẳng, quan sát được khi ánh sáng truyền qua lỗ nhỏ hoặc gần mép những vật không trong suốt. 2. Giải thích: Sự truyền sánh sáng là một quá trình truyền sóng. Bài 36. Nhiễu xạ ánh sáng – Giao thoa ánh sáng II - Giao thoa ánh sáng 1. Thí nghiệm: S Đ F M1 S1 S 2 M2 - Đèn Đ chiếu tia sáng qua kính lọc sắc đỏ F, qua màn M1 có khe hẹp S, tiếp tục chiếu qua màn M2 có 2 khe S1, S2 song song với S và rất gần nhau. Đặt mắt sau S1, S2 nhìn vào S, ta thấy có các vạch đỏ và vạch tối kẽthoa đều với đặn. sáng hiện --sáng Nếu (xen giao tatượng thấy (vàng, cógiao vệt Nếu bỏ bỏ kính kính lọc lọc Fsắc đỏ, thay bằngánh cácĐó kínhlàtrắng) lọc sắc khác thoa ánh sáng. sáng trắng chính vân bậc 1 gồm có dải màu cầu xanh…tím) ta vẫngiữa, thấy hiện tượng tươnghai tự.bên Nhưng khoảng vồng với màu tím ở trong, màu đỏ ở ngoài. Bậc hai trở đi cũng cách giữa các vân màu đỏ là lớn nhất, tím là nhỏ nhất. tương tự, nhưng không rõ nét, có một phần chồng lên nhau. 2- Giải thích kết quả thí nghiệm: a. Ta thừa nhận ánh sáng có tính chất sóng, hiện tượng được giải thích là do sự giao thoa của 2 sóng ánh sáng: - Vạch sáng: do 2 sóng ánh sáng gặp và tăng cường lẫn nhau. - Vạch tối: do 2 sóng ánh sáng gặp và triệt tiêu lẫn nhau. Các vạch sáng và tối là vân giao thoa. b. Giải thích thí nghiệm: Tiếp Đèn Đ làm cho khe S trở thành nguồn phát ra chùm ánh sáng lan tỏa về S1,S2. Lúc này S1,S2 trở thành 2 nguồn phát ra 2 sóng ánh sáng. Phần giao nhau giữa hai chùm ánh sáng này tạo ra những vân sáng tối do thỏa mãn điều kiện giao thoa: có cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian. Thay kính lọc đỏ bằng các kính lọc vàng, lục, tím…. thì khoảng cách giữa các vân sáng đỏ > khoảng cách giữa các vân lục > khoảng cách giữa các vân tím. c. Giải thích giao thoa với ánh sáng trắng: Khi ánh sáng trắng giao thoa thì hệ vân của các ánh sáng đơn sắc không trùng nhau. - Chính giữa là vân sáng trắng. - Hai bên là các vân sáng của các màu đơn sắc tạo thành dải màu cầu vồng với màu tím ở trong, màu đỏ ở ngoài. 3. Kết luận Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng. Câu 1 Chọn phương án Đúng. Trong thí nghiệm khe Yâng, nếu ta che bớt một trong hai khe thì độ sáng A. Tại vân sáng giảm đi một nửa, tại vân tối bằng không. Sai. B. Tại vân sáng giảm đi một nửa, tại vân tối bằng vân sáng. Sai. C. Tai mọi điểm trên màn đều bằng 1/4 độ sáng của vân sáng (trước khi che) Đúng. D. Tai cả vân sáng lẫn tối, đều bằng 1/4 độ sáng của vân sáng (trước khi che) Sai. Câu 2 Để hai sóng cùng tần số truyền theo một chiều giao thoa với được với nhau, thì chúng phải có điều kiện nào sau đây? A. Cùng biên độ và cùng B.pha. Cùng biên độ và ngược pha. C. Cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian. Sai. D. Hiệu số pha không đổi theo thời gian. Đúng. Sai. Sai. Câu 3 Chọn câu Đúng. Hai sóng cùng tần số và cùng phương truyền, được gọi là sóng kết hợp, nếu có: A. Cùng biên độ và cùng B.pha. Cùng biên độ và hiệu số pha không đổi Sai. Sai. theo thời gian. C. Hiệu số pha không đổi theo thời Đúng. gian. D. Hiệu pha và hiệu biên độ không đổi theo Sai. thời gian. S S2 S1 Quay lại BÀI HỌC KẾT THÚC
- Xem thêm -