Tài liệu Bài giảng bài giao thoa ánh sáng vật lý 12 (2)

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ LỚP 12 GIAO THOA ÁNH SÁNG Giao thoa ánh sáng KIỂM TRA BÀI CŨ • Thế nào là hiện tượng tán sắc? Có gì khác nhau giữa ánh sáng đơn sắc và ánh sáng trắng? Giao thoa ánh sáng KIỂM TRA BÀI CŨ Hiện tượng gì mà trong đó ánh sáng bị phân tích thành nhiều màu nhưng không phải là hiện tượng tán sắc? Quan sát đoạn phim và cho biết có gì đặc biệt ? Giao thoa ánh sáng 4 Giao thoa ánh sáng • I.- THÍ NGHIỆM YOUNG VỀ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG • II.- GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG • III.- KẾT LUẬN 5 Giao thoa ánh sáng I.THÍ NGHIỆM YOUNG VỀ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG * Thí nghiệm này đươc ông Young thực hiện năm 1802 6 NHAÂN Giao thoa ánh sáng I.THÍ NGHIỆM YOUNG VỀ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG 7 Th Giao thoa ánh sáng I.THÍ NGHIỆM YOUNG VỀ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG 1/ Mô tả hiện tượng: Nguồn sáng Đ Kính lọc sắc F Khe S Hai khe S1 và S2 8 Giao thoa ánh sáng I.THÍ NGHIỆM YOUNG VỀ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG Các vân như thế nào với các khe S1, S2? -> Các vân song song với các khe S1, 9 Giao thoa ánh sáng I.THÍ NGHIỆM YOUNG VỀ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG 1/ Mô tả hiện tượng: Nguồn Đ dùng để chiếu sáng một khe hẹp S kính màu F dùng để tạo ánh sáng đơn sắc. Hai khe S1S2 ở cùng 1 màn và song song cách đều S nhận ánh sáng từ S và sau đó trở thành 2 nguồn phát ra hai chùm tia đơn sắc cùng màu Khi hai chùm sáng trên gặp nhau cho ra những vân sáng và tối xen kẻ nhau mà ta có thể thấy được bằng cách hứng trên 1 màn hay đặt mắt sau S1 , S2 Những vạch sáng tối trên xen kẻ nhau gọi là vân giao thoa Hiện tượng cho vân giao thoa ánh sáng trên gọi là hiện tượng giao thoa ánh sáng. 10 Giao thoa ánh sáng I.THÍ NGHIỆM YOUNG VỀ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG • THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN & TỰ TẠO • CÙNG KHẢO SÁT BẰNG WEBCAM 11 AÂN Giao thoa ánh sáng I.THÍ NGHIỆM YOUNG VỀ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG • THÍ NGHIỆM TỰ TẠO • CÙNG KHẢO SÁT BẰNG WEBCAM 12 Giao thoa ánh sáng I.THÍ NGHIỆM YOUNG VỀ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG  THÍ NGHIỆM TỰ TẠO  CÙNG KHẢO SÁT BẰNG WEBCAM 13 Giao thoa ánh sáng I.THÍ NGHIỆM YOUNG VỀ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG 1/ Mô tả hiện tượng: 2/ Giao thoa với ánh sáng trắng: Ánh sáng trắng gồm các ánh sáng đơn sắc có màu khác nhau. Các màu có vân sáng trung tâm trùng nhau còn các vân sáng khác là các dãi màu liên tục từ tím bên trong đến đỏ phía ngoài 14 Giao thoa ánh sáng II.- GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG Khe S là nguồn sáng duy nhất chiếu vào 2 khe S1, S2 S1 và S2 nhận ánh sáng từ 1 nguồn sáng S nên là hai nguồn sóng kết hợp 15 Giao thoa ánh sáng II.- GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG Hiện tượng có những vân sáng tối tương tự như vân giao thoa sóng,những vân có biên độ cực đại và vân có biên độ triệt tiêu: nên chỉ có thể giải thích bằng hiện tượng giao thoa sóng. Nên phải chấp nhận ánh sáng có bản chất sóng : S1 và S2 là hai nguồn sóng kết hợp vì phát suất từ 1 nguồn duy nhất nên có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi đối với thời gian 16 Giao thoa ánh sáng II.- GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG 17 Giao thoa ánh sáng II.- GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG 18 Giao thoa ánh sáng II.- GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG 19 Giao thoa ánh sáng II.- GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG những sóng ánh sáng cùng pha gặp nhau sẽ cho vân sáng những sóng ánh sáng ngược pha gặp nhau sẽ cho vân tối 20
- Xem thêm -