Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (7)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

H:Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào? H:Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo ) H:Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào? H:Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng diện tích hai đáy. BÀI TẬP;Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm,rộng 5cm ,cao 3cm? Giải: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (8 + 5 ) X 2 X 3 = 78 (cm2 ) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 78 + (8 X 5 ) X 2 = 158 (cm2 ) Đáp số:78cm2 ; 158 cm2. a/Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên: Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6. b/Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5cm. -Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: 5cm (5 X 5) X 4 = 100(cm2) -Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: ( 5 X 5 ) X 6 = 150 (cm2). 5cm  BÀI 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m. Giải: Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: 1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2) Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: 1,5 x1,5 x 6 = 13,5(m2) Đáp số: 9 m2 ;13,5m2. BÀI 2; Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm.Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán). Giải: Diện tích bìa cần dùng để làm hộp là: 2,5 x 2,5 x 6 - 2,5 x 2,5 = 31,25 (dm2) Hay: 2,5 x 2,5 x5 = 31,25 (dm2) CÁCH 1: Đáp số:31,25 dm2. CÁCH 2: Diện tích bìa cần dùng để làm hộp là: 2,5 x 2,5 x 4 + 2,5 x 2,5 = 31,25 (dm2) Đáp số:31,25 dm2. 4cm 5 cm 64 cm2 100 cm2 6 cm 144 cm2
- Xem thêm -