Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (5)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Kiểm tra bài cũ 1. Nêu quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. 2. Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm, chiều cao 3cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương *Điểm giống nhau giữa hình lập phương và hình hộp chữ nhật là: . Có 6 mặt . Có 8 đỉnh . Có 12 cạnh Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt vì khi chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật bằng nhau thì nó chính là hình lập phương. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên: *Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên: *Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. *Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên: *Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. *Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Bài tập 1 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m. Bài giải Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: 1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2) Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: 1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2) Đáp số: Sxq: 9m2 ; Stp: 13,5m2 1,5m Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Bài tập 2 Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán) Bài giải Diện tích 1 mặt của chiếc hộp đó là: 2,5 x 2,5 = 6,25 (dm2) Vì chiếc hộp không có nắp nên diện tích bìa để làm hộp (không tính mép dán) là diện tích của 5 mặt hình lập phương. Diện tích bìa để làm chiếc hộp đó là: 6,25 x 5 = 31,25 (dm2) Đáp số: 31,25 dm2 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Tính diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5cm. Bài giải Diện tích một mặt của hình lập phương là: 5 x 5 = 25 (cm2) Diện tích toàn phần của hình lập phương là: 25 x 6 = 150 (cm2) Đáp số: 150 cm2 5cm
- Xem thêm -