Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (4)

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ: Bài giải Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là 2cm (5+3) x 2 x 2 = 32 (cm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 5cm 32 + (5 x 3) x 2 = 62 (cm2) Đáp số: S xung quanh :32 cm2 S toàn phần: 62 cm2 BÀI MỚI Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 5cm 5cm Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 5cm 2cm 5cm 5cm Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Thảo luận nhóm đôi: Dựa vào kiến thức đã học về hình hộp chữ nhật và những đặc điểm của hình lập phương,hãy thực hiện yêu cầu ví dụ sau: Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và 5cm diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5 cm? 5cm Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5 cm? Bài giải Dieọn tớch xung quanh cuỷa hỡnh laọp phửụng laứ (5 x 5 ) x 4 = 100 (cm2) Dieọn tớch toaứn phaàn cuỷa hỡnh laọp phửụng laứ (5 x 5) x 6 = 150 (cm2) 2 5cm 5cm Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương * Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên: - Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương * Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên: - Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6. * Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5 cm? Bài giải: Dieọn tớch xung quanh cuỷa hỡnh laọp phửụng laứ (5 x 5 ) x 4 = 100 (cm2) Dieọn tớch toaứn phaàn cuỷa hỡnh laọp phửụng laứ (5 x 5) x 6 = 150 (cm2) ẹaựp soỏ: S xung quanh:100 cm2 S toàn phần: 150 cm2 5cm 5cm Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Thực hành Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m. Bài giải Diện tích xung quanh của hình lập phương là (1,5 x 1,5) x 4 = 9 (m2) Diện tích toàn phần của hình lập phương là (1,5 x 1,5) x 6 = 13,5 (m2) Đáp số: S xung quanh: 9 m2 S toàn phần: 13,5 m2 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Thực hành Bài 2: Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán). Bài giải Diện tích bìa cần làm hộp là (2,5 x 2,5) x 5 = 31,25 (dm2) Đáp số: 31,25 dm2 Trò chơi: “Ai nhanh,ai đúng” Chọn phương án thích hợp điền vào trống: a Một hình lập phương có cạnh là a. Diện tích xung quanh = a x a x 3 4 5 a BẠN GIỎI QUÁ. Bạn xứng đáng được thưởng một tràng pháo tay. Trò chơi: “Ai nhanh,ai đúng” Chọn phương án thích hợp điền vào trống: Một hình lập phương có cạnh là a. Diện tích toàn phần = a x a x 4 5 6 a a Trò chơi: “Ai nhanh,ai đúng” Chọn phương án thích hợp điền vào trống: a Một hình lập phương có cạnh là a. a Diện tích toàn phần = a x a x 4 5 6 BẠN GIỎI QUÁ. Bạn xứng đáng được thưởng một tràng pháo tay. Thứ hai ngày 1 tháng 2 năm 2010 Toán Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương * Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên: - Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6. * Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5 cm? Bài giải: Dieọn tớch xung quanh cuỷa hỡnh laọp phửụng laứ (5 x 5 ) x 4 = 100 (cm2) Dieọn tớch toaứn phaàn cuỷa hỡnh laọp phửụng laứ (5 x 5) x 6 = 150 (cm2) ẹaựp soỏ: S xung quanh:100 cm2 S toàn phần: 150 cm2 5cm 5cm
- Xem thêm -