Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (3)

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường TH Tràm Chim 1 Lớp 5/1 TOÁN DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƢƠNG Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Oanh Câu 1: Nêu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ? Câu 2: Hình lập phương có đặc điểm gì ? Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2011 Toán Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2011 Toán Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phƣơng Lí thuyết: 1. Hình thành công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phƣơng: (1) Quan sát: (3) (4) (5) (6) (2) 1) Hình lập phương có điểm gì giống với hình hộp chữ nhật ? 2) Hình lập phương có điểm gì khác với hình hộp chữ nhật ? 3) Em có nhận xét gì về 3 kích thước của hình lập phương ? 4) Hình lập phương có đủ đặc điểm của hình hộp chữ nhật không ? Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2011 Toán LÍ THUYẾT: 1. Hình thành công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phƣơng: (1) Quan sát: Hình lập phương có: - 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. - 6 mặt hình lập phương là hình vuông. (3) (4) (5) (6) (2) - 12 cạnh của hình lập phương đều bằng nhau. - Chiều dài = chiều rộng = chiều cao. - Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt có chiều dài = chiều rộng = chiều cao. Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2011 Toán a. Diện tích xung quanh của hình lập phương: Diện tích xung quanh của hình hộp Diện tích xung quanh của chữ nhật: hình lập phương: (1) (1) (3) (4) (2) (5) (6) (3) (4) (5) (6) (2) - Diện tích xung quanh của hình - Diện tích xung quanh của hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn hình lập phương là tổng diện tích bốn mặt bên của mặt bên của hình hộp chữ nhật. hình lập phương. Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2011 Toán a. Diện tích xung quanh của hình lập phương: Ví dụ: Một hình lập phương có cạnh là 5cm. Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó. 5 cm Diện tích xung quanh của hình lập phương là: Cách 1: Tính diện tích từng mặt rồi cộng lại: 5 x 5+ + + = 100 (cm2) Cách 2: Lấy diện tích một mặt rồi nhân với 4. ( ) x 4 = 100 (cm2) 5 cm (1) (3) (4) (5) (6) 5x5 5x5 5x5 5x5 (2) Diện tích 1 Diện tích xung mặtquanh của hình lập phƣơng bằng diện tích một mặt nhân với 4. Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2011 Toán b. Diện tích toàn phần của hình lập phương: (1) (3) (4) (5) (6) (2) - Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích 6 mặt của hình lập phương. Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2011 Toán b. Diện tích toàn phần của hình lập phương: Ví dụ: Một hình lập phương có cạnh dài 5cm. Hãy tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó. 5 cm 5 cm Diện tích toàn phần của hình lập phương là: ( ) x 6 = 150 (cm2) Diện tích toàn phần của hình lập phƣơng bằng diện tích một mặt nhân với 6. (1) (3) 5x5 (4) (2) (5) (6) Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2011 Toán 2. Thực hành: Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m. 1,5 m Bài giải: 1,5 m Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: (1,5 x 1,5) x 4 = 9 (m2) Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (1,5 x 1,5) x 6 = 13,5 (m2) Đáp số: DTXQ: 9 m2; DTTP: 13,5 m2 Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2011 Toán Bài 2: Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm . Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán). 2,5 dm 2,5 dm Bài giải: Diện tích bìa để làm hộp là: (2,5 x 2,5) x 5 = 31,25 (dm2) Đáp số: 31,25 dm2. Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2011 Toán CỦNG CỐ: Thi đua “Ai nhanh hơn”. Hãy nhẩm nhanh và ghi kết quả vào bảng con: Tính diện tích xung quanh của hình lập phƣơng có cạnh là 0,5dm và diện tích toàn phần của hình lập phƣơng có cạnh là 3dm. Kết quả đúng: - DTXQ: (0,5 x 0,5) x 4 = 1 (dm2) - DTTP: (3 x 3) x 6 = 54 (dm2)  Hãy nêu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phƣơng ?  Hướng dẫn học ở nhà: - Xem lại bài tập thực hành. - Chuẩn bị bài “Luyện tập” trang 112 sách giáo khoa. TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
- Xem thêm -