Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 174 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHÚ MÔN TOÁN 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Giáo viên: Đoàn Thị Anh Phương *Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 3cm, rộng 2cm, cao 1cm.Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó? Bài làm Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật: (3+2) x 2 x 1 = 10 (cm2) Diện tích hai mặt đáy hình hộp chữ nhật: 3 x 2 x 2 = 12 (cm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật: 10 + 12 = 22 (cm2) Đáp số: Sxq : 12cm2 ; Stp : 22cm2 Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011 TOÁN Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 1. Diện tích xung quanh Sxq = ? a Công thức Sxq = (a x a) x 4 Quy tắc Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4. Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011 TOÁN Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Ví dụ Sxq = ? cm² 5cm Diện tích xung quanh của hình lập phương là: (5 x 5) x 4 = 100 cm² Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011 TOÁN Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 2. Diện tích toàn phần Stp = ? Công thức a Stp = (a x a) x 6 Quy tắc Muốn tính diện tích toàn phần hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6. Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011 TOÁN Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Ví dụ Stp = ? cm² 5cm Diện tích toàn phần của hình lập phương là: (5 x 5) x 6 = 150 cm² Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011 TOÁN Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m. 1,5m Diện tích xung quanh của hình lập phương là: (1,5 x 1,5) x 4 = 9 (m²) Diện tích toàn phần của hình lập phương là: (1,5 x 1,5) x 6 = 13,5 (m²) Đáp số: 9m² 13,5m² Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011 TOÁN Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Bài 2: Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán). Diện tích bìa cần dùng để làm hộp là: (2,5 x 2,5) x 5 = 31,25 (dm²) Đáp số: 31,25dm² 2,5dm Bài 3 Khi gấp đôi cạnh của hình lập phương thì diện tích xung quanh của hình lập phương đó gấp lên bao nhiêu lần? Diện tích xung quanh = (cạnh x cạnh) x 4 Khi gấp đôi cạnh của hình lập phương đó ta có: Diện tích xung quanh mới = (cạnh x 2) x (cạnh x 2) x 4 = (c¹nh x c¹nh) x 2 x 2 x 4 = (c¹nh x c¹nh) x 4 x 4 Diện tích xung quanh x 4 Vậy: Khi gấp đôi cạnh của hình lập phương thì diện tích xung quanh của hình lập phương đó gấp lên bao nhiêu lần? Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011 TOÁN Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. - Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.
- Xem thêm -