Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (2)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012 Toán Kiểm tra bài cũ Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm, chiều cao 4cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó? 4cm 2cm 3cm Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012 Toán Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương c a b Có 6 mặt a Có 8 đỉnh Có 12 cạnh a a Gợi ý: -Dựa vào cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. -Dựa vào đặc điểm các mặt của hình lập phương. Cách làm -Lấy chu vi đáy nhân với chiều cao -Lấy diện tích một mặt nhân với 4 Bài 1: Ví dụ: Một hình lập phương có cạnh là 5cm 5cm a, Tính diện tích xung quanh của hình đó? Giải 5cm Diện tích xung quanh của hình lập phương là: 5cm 5 x 5 x 4 = 100 (cm2) Diện tích 1 mặt Đáp số: 100 cm2 Hoặc Diện tích xung quanh của hình lập phương là: 5 x 4 x 5 = 100 (cm2) Chu vi đáy cao Đáp số: 100 cm2 Ví dụ: Một hình lập phương có cạnh là 5cm 5cm b, Tính diện tích toàn phần của hình đó? Giải 5cm Diện tích toàn phần của hình lập phương là: 5cm 5 x 5 x 6 = 150 (cm2) Diện tích 1 mặt Đáp số: 150 cm2 Hoặc Diện tích toàn phần của hình lập phương là: 100 + 5 x 5 x 2 = 150 (cm2) S xq S 2 đáy Đáp số: 150 cm2 Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5 m . Bài giải Cách 1 Cách 2 Diện tích xung quanh là : Diện tích xung quanh là : 1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2) 1,5 x 4 x 1,5 = 9 (m2) Diện tích toàn phần là : Diện tích toàn phần là : 1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2) 9 + 1,5 x 1,5 x 2 = 13,5 (m2) Đáp số : Sxq : 9 m2 Đáp số : Sxq : 9 m2 Stp : 13,5 m2 Stp : 13,5 m2 Bài 2 : Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5 dm . Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán) . Bài giải Diện tích bìa để làm chiếc hộp là : 2,5 x 2,5 x 5 = 31,25 (dm2) Đáp số : 31,25 dm2 Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống. Sxq = 3 x 3 x 4 = 36 (cm2) Đ S 1 mặt Stp = 36 + 3 x 3 x 2 = 54 (cm2) Sxq 3cm Đ S 2 đáy Sxq = 4 x 3 x 3 = 36 (cm) S Stp = 3 x 3 x 6 = 54 (cm2) Đ S 1 mặt Sxq = 3 x 3 x 6 = 54 (cm2) S
- Xem thêm -