Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (10)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Giáo viên : Nguyễn Thị Thục Anh Bài cũ *Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 3cm, rộng 2cm, cao 1cm.Tính diệnxung tích xung và tích diệntoàn *Muốn tính diện tích quanhquanh và diện tích của hình hộp chữ nhật đó?thế nào? phầntoàn của phần hình hộp chữ nhật, ta làm như Bài làm Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật: (3+2) x 2 x 1 = 10 (cm2) Diện tích hai mặt đáy hình hộp chữ nhật: 3 x 2 x 2 = 12 (cm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật: 10 + 12 = 22 (cm2) Đáp số: Sxq : 12cm2 ; Stp : 22cm2 Toán Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Toán Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 1. Diện tích xung quanh Sxq = (a x a) x 4 Toán Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Sxq = ? cm² 5cm Diện tích xung quanh của hình lập phương là: (5 x 5) x 4 = 100 cm² Toán Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương 2. Diện tích toàn phần Stp = (a x a) x 6 Toán Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Stp = ? cm² 5cm Diện tích toàn phần của hình lập phương là: (5 x 5) x 6 = 150 cm² Toán Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m. 1,5m Diện tích xung quanh của hình lập phương là: (1,5 x 1,5) x 4 = 9 (m²) Diện tích toàn phần của hình lập phương là: (1,5 x 1,5) x 6 = 13,5 (m²) Đáp số: 9m² 13,5m² Toán Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Bài 2: Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán). Diện tích bìa cần dùng để làm hộp là: (2,5 x 2,5) x 5 = 31,25 (dm²) Đáp số: 31,25dm² 2,5dm Toán Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. - Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.
- Xem thêm -