Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh - diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật toán 5 (7)

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2013 Kiểm tra bài cũ A Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm, chiều cao 4cm. D M Q 8cm B C P Tính chu vi và diện tích mặt đáy MNPQ. 4cm N Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2013 Toán: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Ví dụ: 4cm 5cm 8cm 5cm 8cm 4cm 8cm tíchtích xung quanh của hình hộp chữ nhậtđó bằng b)Diện Diện toàn phần Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là: diện tích của hình chữ nhật có: Chiều dài là: 5 + 8 + 5 + 8 = 26 (cm) (tức là bằng chu vi của mặt đáy hình hộp) (8 + 5) x 2 = 26 (cm) Chiều rộngDiện là 4cm (tức làmặt bằngđáy chiều cao hìnhhộp hộp)chữ nhật là: tích một của hình Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là: Diện tích xung quanh của hình chữ nhật2)đó là: 8 xhộp 5 = 40 (cm 26 x264 x= 4104 (cm2(cm ) 2) = 104 Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là: Muốn tính diện tích xung của (cm hình2) hộp chữ nhật ta lấy chu vi 104 + 40quanh x 2 = 184 mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2013 Toán: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Thực hành Giải: Bài 1: Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: (5 + 4) x 2 = 18 (dm) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 18 x 3 = 54 (dm2) Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 5 x 4 = 20 (dm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 54 + 20 x 2 = 94 (dm2) §¸p sè: 54dm2 94dm2 Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2013 TRÒ CHƠI “THỬ TRÍ THÔNG MINH” Gọi S là diện tích, a là chiều dài, b là chiều rộng, h là chiều cao của hình hộp chữ nhật. Hãy chuyển các quy tắc sau thành công thức toán học: 1. Muốn tính diện tích xung quanh (Sxq) ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao. Sxq = (a + b) x 2 x h Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2013 TRÒ CHƠI “THỬ TRÍ THÔNG MINH” 2. Diện tích toàn phần (Stp) của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy (S2đáy). Stp = Sxq + S2đáy Tiết học đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo và các em!
- Xem thêm -