Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh - diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật toán 5 (6)

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

CHÀO MỪNG CÁC ĐỒNG CHÍ VỀ DỰ HỘI GIẢNG CỤM NĂM HỌC 2009 - 2010 Toán: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật Người thực hiện: Tô Thị Lan Anh - Lớp 5 Đơn vị: Trường Tiểu học Thụy Hải Toán: Thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2010 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. 1. Diện tích xung quanh. Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 4 cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 4cm 5cm 5cm 8cm Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 5 x 4 x 2 + 8 x 4 x 2 = 104 (cm 2 ) Chiều dài hình chữ nhật là: 5 + 8 + 5 + 8 = 26 (cm) Diện tích của hình chữ nhật là: 26 x 4 = 104 (cm 2 ) Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là: (8 + 5) x 2 = 26 (cm) 8cm 5cm 8cm 4cm Thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2010 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. 1. Diện tích xung quanh. Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 4 cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 4cm 5cm 5cm 8cm 5cm 8cm 4cm 8cm Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (8 + 5 ) x 2 x 4 = 104 (cm 2 ) * Qui tắc: Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo). 2. Diện tích toàn phần Diện tích một mặt đáy là: 8 x 5 = 40 (cm 2 ) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là: 104 + 40 x 2 = 184 (cm 2 ) * Qui tắc: Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta tính tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. Toán: Thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2010 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. 1. Diện tích xung quanh. * Qui tắc: Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo). 2. Diện tích toàn phần * Qui tắc: Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta tính tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. 3. Thực hành * Bài 1 (tr110) Tóm tắt: Chiều dài: 5dm Chiều rộng: 4dm Chiều cao: 3dm Diện tích xung quanh: ... dm2 ? Diện tích toàn phần: ... dm2 ? Bài giải: Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó là: (5 + 4) x 2 = 18 (dm) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là: 18 x 3 = 54 (dm 2 ) Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là: 5 x 4 = 20 (dm 2 ) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là: 54 + 20 x 2 = 94 (dm 2 ) Đáp số: Sxq: 54dm2 : Stp: 94 dm2 Toán: Thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2010 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. 1. Diện tích xung quanh. * Qui tắc: Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo). 2. Diện tích toàn phần * Qui tắc: Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta tính tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. 3. Thực hành * Bài 1 (tr110) * Bài 2 (tr110) Tóm tắt: Chiều dài: 6dm Chiều rộng: 4dm Chiều cao: 9dm 2 Diện tích tôn gò thùng: ... dm ? Bài giải: Chu vi đáy của thùng tôn là: (6 + 4) x 2 = 20 (dm) Diện tích xung quanh của chiếc thùng tôn đó là: 20 x 9 = 180 (dm 2 ) Diện tích đáy của thùng tôn là: 2 6 x 4 = 24 (dm ) Diện tích tôn dùng làm thùng là: 180 + 24 = 204 (dm 2 ) 2 Đáp số: 204 dm Thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2010 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. 1. Diện tích xung quanh. Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 4 cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 4cm 5cm 5cm 8cm 5cm 8cm 4cm 8cm Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (8 + 5 ) x 2 x 4 = 104 (cm 2 ) * Qui tắc: Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo). 2. Diện tích toàn phần Diện tích một mặt đáy là: 8 x 5 = 40 (cm 2 ) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là: 104 + 40 x 2 = 184 (cm 2 ) * Qui tắc: Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta tính tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. HỌC GIỎI
- Xem thêm -