Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh - diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật toán 5 (5)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

KIỂM TRA BÀI CŨ : Nêu các yếu tố của hình hộp chữ nhật ? * Có 6 mặt: hai mặt đáy, bốn mặt bên ; các mặt đều là hình chữ nhật * Hai mặt đáy bằng nhau, các mặt bên đối diện bằng nhau. * Có 8 đỉnh, 12 cạnh. * Có ba kích thước : Chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Tiết 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ( trang 109) A. Lý thuyết 1. Diện tích xung quanh : Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật. Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 4 cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 4cm 5cm 8cm 4cm 5cm 8cm 5cm 8cm 4cm 5cm 8cm 5cm 8cm 5cm 8cm Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: (5+8+5+8) x4 = 104 (cm2) (5+8)x2 Sxq = Chu vi mặt đáy X Chiều cao (Cùng một đơn vị đo) Tiết 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ( trang 109) A. Lý thuyết 1. Diện tích xung quanh : Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) Tiết 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ( trang 109) A. Lý thuyết 1. Diện tích xung quanh : 2. Diện tích toàn phần : Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy 2. Diện tích toàn phần 4cm 5cm 8cm 5cm 8cm 5cm 8cm Diện tích một mặt đáy là: 2 ) 8 x 5 của = 40hình ( cmhộp Diện tích toàn phần chữ nhật là tổng của diện tích Diện xung tích quanh và phần diện tích đáyhộp chữ nhật là : toàn củahai hình 104 + 40 x 2 = 184 ( cm2 ) B. LUYỆN TẬP Bài 1 (SGK – trang 110) Bài giải: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là : 3 dm (5 + 4) x 2 x 3 = 54 (dm2) Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là: 5 dm 5 x 4 = 20 (dm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là: 54 + 20 x 2 = 94 (dm2) Đáp số : Sxq= 54 dm2 Stp= 94 dm2 Bài 2 (SGK – trang 110) Bài giải: Diện tích xung quanh của thùng tôn đó là: 9 dm (6 + 4) x 2 x 9 = 180 (dm2) Diện tích của đáy thùng tôn là: 6 x 4 = 24 (dm2) 6 dm Diện tích tôn dùng để làm thùng là: 180 + 24 = 204 (dm2) Đáp số : 204 dm2 Trò chơi: Ai nhanh? Ai đúng? 3 dm 6 dm 6 dm 4 dm a, Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau. Đ b, Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau. S c, Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau. S d, Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau. Đ
- Xem thêm -