Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh - diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật toán 5

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2011 TOÁN 5 DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2011 TOÁN Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật. Thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2011 TOÁN Hãy tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có: chiều dài 20cm, chiều rộng 18cm và chiều cao 14cm. Thảo luận nhóm đôi 20 cm Diện tích xung quanh của hìh hộp chữ nhật đó là: 1064cm 2 Thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2011 TOÁN B 18 cm D 20 cm 20 cm 18 cm 20 cm 14cm (Các 20cm mặt xung quanh) C 14cm A Thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2011 TOÁN A B D 20 cm 18 cm 20 cm 14cm 18 cm C 20 cm Chiều Chu vidài mặt hình đáychữ củanhật hìnhABCD hộp chữ là: nhật là: 18 + 20 + 18 + 20 = 76 (cm) Diện tích Diệnxung tích quanh hình chữ củanhật hìnhABCD hộp chữ là: nhật là: 76 x 14 = 1064 (cm2) Đáp số: 1064 cm2 Thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2011 TOÁN A B D 20 cm 18 cm 20 cm 14cm 18 cm C 20 cm MUỐN TÍNH DiỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT TA LẤY CHU VI MẶT ĐÁY NHÂN VỚI CHIỀU CAO (CÙNG MỘT ĐƠN VỊ ĐO) Thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2011 TOÁN Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai mặt đáy Thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2011 TOÁN 20 cm Cho hình chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 18cm và chiều cao 14 cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2011 TOÁN 20 cm 18 cm 20 cm 14cm 18 cm 20 cm Hình hộp chữ nhật có diện tích một mặt đáy là: 20 x 18 = 360 (cm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 1064 + 360 x 2 = 1784 (cm2) Đáp số: 1784 cm2 LUYỆN TẬP Bài 1. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm. Giải: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (5 + 4) x 2 x 3 = 54 (cm2) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: (5 x 4) x 2 + 54 = 94 (cm2) Đáp số: 54cm2, 94cm2 LUYỆN TẬP Bài 2. Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn) Giải: Diện tích xung quanh của thùng tôn là: ( 6 + 4 ) x 2 x 3 = 60 (cm2 ) Diện tích tôn dùng để làm thùng là: (6 x 4) + 60 = 84 ( cm2 ) Đáp số: 84 cm2
- Xem thêm -