Tài liệu Bài giảng bài diện tích xung quanh - diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật toán 5 (2)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hoạt đông 1: CỦNG CỐ BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT * Có 6 mặt : hai mặt đáy; bốn mặt bên. * Hai mặt đáy bằng nhau; các mặt bên đối diện bằng nhau. * Có ba kích thước: chiều dài , chiều rộng và chiều cao . Hoạt động 2: Hình thành công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật. a/ Diện tích xung quanh Tổng diện tích 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật được gọi là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 4cm 5cm 8cm 5cm 8cm Hãy thực hiện các thao tác khai triển trên đồ dùng học tập. 4cm 5cm 8cm 5cm 8cm 5cm 8cm Muốn tínhxung diện tích xung quanh của chữ hìnhnhật hộp là: chữ nhật Diện tích quanh của hình hộp Từkhi việckhai so sánh đóphần tachiều códiện thể tính diện tích xung quanh Sau Chiều triển, dài x rộng tích xung quanh của hình ta làm thế nào ? củachữ hình hộp chữdiện nhậttích trênhình bằng cách hộp nhật bằng nào ? nào ? 265 + 8 ) (5+8+ x 4 = 104 (cm2) Sxq = (5+8)x2 Chu vi mặt đáy Đáp số: 104 cm2 x Chiều cao ( Cùng một đơn vị đo ) BÀI HỌC Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo ). b/ Diện tích toàn phần 4cm 5cm 8cm 5cm 8cm 5cm 8cm Diện tích một mặt đáy là: 2 ) x cả 5 là =các 40 (6 cmtích Diện Em hiểu tích Là tổng của thế 8tất nào diện tích diện mặt mặt. gọi là toàn diện phần tích ? Tính diện tíchtoàn toànphần. phần Thảotích luận nhóm 4 của hình Diện toàn phần hộp chữchữ nhật là :trên. của hình nhật 104 + 40 x 2 = 184 ( cm2 ) Muốn tínhtích diện tíchquanh toàn phần chữ Lấy diện xung cộngcủa diệnhình tíchhộp hai đáy. nhật ta làm thế nào ? Hoạt động 3 : Thực hành tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Bài 1: 3dm 4dm 5dm Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là : ( 5 + 4 ) x 2 x 3 = 54 ( dm2 ) Diện tích một mặt đáy là : 5 x 4 = 20 ( dm2 ) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là : 54 + 20 x 2 = 94 ( dm2 ) Đáp số: Sxq : 54 dm2 Stp : 94 dm2 Bài 2: Diện tích xung quanh của thùng tôn là: ( 6 + 4 ) x 2 x 9 = 180 ( dm2 ) 9dm 4dm 6dm Diện tích mặt đáy của thùng tôn là: 6 x 4 = 24 ( dm2 ) Diện tích tôn cần để làm cái thùng không nắp là: 180 + 24 = 204 ( dm2 ) Đáp số: 204 dm2 1 2 3 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Thời gian Chọn ý trả lời đúng nhất: Với cùng một đơn vị đo, muốn tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật ta lấy: A. Chiều dài x chiều rộng B. Chiều dài + chiều rộng x 2 C. ( Chiều dài + chiều rộng ) x 2 2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Thời gian Chọn ý trả lời đúng nhất: Với cùng một đơn vị đo, muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy: A. Diện tích đáy x chiều cao B. ( Chiều dài + chiều rộng ) x 2 x chiều cao C. Chu vi đáy x chiều cao D. Cả ý B và ý C 3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Thời gian Chọn ý trả lời đúng nhất: Với cùng một đơn vị đo, muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy: A. Diện tích xung quanh + diện tích 1 mặt đáy B. Diện tích xung quanh + diện tích 2 đáy C. Cả A và B Sxq hình hộp chữ nhật = Chu vi đáy x chiều cao Stp hình hộp chữ nhật = Sxq + Diện tích 2 đáy ( Cùng một đơn vị đo ) HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CHO BÀI HỌC SAU Chuẩn bị một hình lập phương 5cm 5cm 5cm Kính chúc Ban giám khảo,quý thầy cô giáo dồi dào sức khỏe. Chúc Hội thi thành công tốt đẹp.
- Xem thêm -