Tài liệu Bài giảng bài diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu hình học 9 (2)

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Điền vào chỗ trống trong bảng sau Hình trụ Hình nón Hình nón cụt HÌNH Công thức tính diện tích xung quanh Công thức tính thể tích πrl S  .... xq S xq  ....2πrh r h 2 V=…… S xq  ....π(r1 + r2 )l 1 1 2 2 2 πh(r1 + r2 + r1r2 ) πr h V=………. V=……… 3 3 1) Hình cầu - Tâm O là tâm hình cầu. AB là đường kính hình cầu, R là bán kính hình cầu. R Hãy lấy ví dụ về hình cầu trong thực tế ? Hình cầu 1) Hình cầu 2) Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng A r R O r K B Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì ta thu được mặt cắt là hình gì ? 1) Hình cầu 2) Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng ?1 Cắt hình trụ hoặc một hình cầu bởi mặt phẳng vuông góc với trục ta được hình gì? Hãy điền vào bảng (Chỉ với các từ có “hoặc” “không”) A Hình Hình trụ Hình cầu Mặt cắt R O Hình chữ nhật r Không Không B Hình tròn bán kính R Có Có Hình tròn bán kính nhỏ hơn R Không Có I. Hình cầu II. Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng: Nhận xét - Mặt cắt đi qua tâm của hình cầu là một hình tròn bán kính R - Mặt cắt không đi qua tâm của hình cầu là một hình tròn bán kính r bé hơn R R R r R .O r I. Hình cầu II. Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng: III.Diện tích mặt cầu: 20 cm S  4 R2   d 2 (R là bán kính, d là đường kính của mặt cầu) Ví dụ 1: Tính diện tích mặt cầu có đường kính 20cm Giải: Cho d = 20cm Tính S = ? Ta có S   d   .20  400 (cm ) 2 2 2 III.Diện tích mặt cầu: S  4 R2   d 2 Ví dụ 2: Diện tích mặt cầu một là 40cm2 S1=40 cm2 Tính đường kính của một mặt cầu khác có diện tích gấp 3 lần diện tích mặt cầu này? Giải: Cho S1 = 40cm2 ; S2 = 3 S1 Tính d2= ? Ta có : S2  3S1  3.40  120 d2  S2 d2 38, 20 2   120  38, 20 6,18(cm) S2 =3S1 d2 ? IV. Thể tích hình cầu: 2 2 4 2 2 V  ( R h)  ( R 2 R )   R 3 3 3 3 4 3 V  R 3 2R 2R IV.Thể tích hình cầu: 4 V   R3 3 Ví dụ 3: Cần phải có ít nhất bao nhiêu lít nước để thay nước ở liễn nuôi cá cảnh. Liễn được xem như một phần Mặt cầu lượng nước đổ vào liễn chiếm 2/3 thể tích của hình cầu ? Giải: Ta có công thức 3dm 2 24 3 Vao  V    R  3 33  8 3 3   1,5  3  9, 42dm 9 Công thức tính diện tích mặt cầu? S  4 R   d 2 2 Công thức tính thể tích hình cầu? 4 3 V  R 3 Bài 30: Nếu thể tích của một hình cầu là 113cm3 .Thì bán kính của hình cầu là …Chọn kết quả gần đúng (sau khi làm tròn đến hàng đv) 4 3 V  R 3 4 3 3V 3 V  R  R  3 4 Chúc mừng bạn ! (A) 2cm (B) 3cm (C) 4cm (D) 5cm (E) Kết quả khác Bài 31: Hãy điền vào ô trống ở bảng sau S  4 R2   d 2 4 V   R3 3 Chúc mừng bạn ! R 5cm 2cm 3cm S 314,16cm2 50,27cm2 113,1cm2 523,6cm3 33,51cm3 113,1cm3 V Bài 32: Một khối gỗ dạng hình trụ, người ta khoét rỗng hai nửa hình cầu như hình bên có số đo . Hãy tính diện tích bề mặt của khối gỗ còn lại (diện tích cả ngoài lẫn trong) r 2r BÀI 33 SGK. Các loại bóng cho trong bảng đều có dạng hình cầu. Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau (làm tròn Lo¹i bãng Quả Quả bi-a kết quả đến chữ số ten-nit thập phân thứQuả hai):bãng bµn Đêng kÝnh d 6 ,5 cm 4mm 6cm 132,73 cm2 50,27 mm2 113,1 cm2 143,79cm3 33,51mm3 DiÖn tÝch ThÓ tÝch 133,1cm3 Bài 35:kỹMột cái bồn xăngtích gồm Học các công thứcchứa tính diện haiquanh, nửa hình một hình xung diệncầu tíchvà toàn phần, thểtrụ. Hãy tính tích của bồn chứa Tích, hình trụ,thể hình nón, hình cầu theo các kích thước cho trên hình Làm các bài tập 34; 35; 36 3,62 m 1,8 m Cảm ơn các em ! Chúc các em học tốt
- Xem thêm -