Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình tròn toán 5 (3)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo KIỂM TRA BÀI CŨ Tính bán kính hình tròn có chu vi bằng 18,84dm Bài làm Bán kính hình tròn là: 18,84 : 2 : 3,14 = 3 (dm) Đáp số: 3 dm Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Cho một mảnh bìa hình tròn, hãy cắt mảnh bìa đó thành các mảnh nhỏ để ghép lại ta được một hình gần với hình chữ nhật. Thảo luận nhóm 4 thực hiện các yêu cầu sau: 1. Thực hiện yêu cầu bài toán 2. Dựa vào hình vừa cắt ghép được, tính diện tích hình tròn. 3. Ghi kết quả thảo luận ra giấy A3. Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN 4 1. Cắt hình tròn thành 24 mảnh bằng nhau. 2. Lấy một mảnh cắt thành hai mảnh nhỏ bằng nhau. 5 6 7 8 9 10 3 11 2 1 12 a 24 b 13 23 14 15 22 21 16 20 3. Ghép lại ta được một hình gần với hình chữ nhật. 19 18 17 Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN ?r 3,14?x r Diện tích hình chữ nhật là: S = r x r x 3,14 Diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình tròn. Vậy diện tích hình tròn là: S = r x r x 3,14 4 5 6 7 8 9 10 3 11 2 1 12 a 24 b 13 23 14 15 22 21 16 20 19 18 17 Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14. HãySnêu = rcách x r xtính 3,14 diện tích hình tròn (S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn) Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Bài 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r: a) r = 5cm 15,7 b) r = 0,4dm cm2 1,256 cm2 31,4 cm2 0,5024 cm2 78,5 cm2 2,512 cm2 Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Bài 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r: 3 c) r  m 5 3,768 cm2 1,884 cm2 1,1304 cm2 Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Bài 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính d a) d = 12cm 226,08 cm2 113,04 cm2 452,16 cm2 81,3888 dm2 22,608 dm2 0,5024 m2 1,0048 m2 b) d = 7,2dm 40,6944 dm2 4 c) d  m 5 2,512 m2 Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Bài 3: Tính diện tích của một mặt bàn hình tròn có bán kính 45cm Bài giải cm2 12717 Diện tích của mặt bàn là: 2 282,6 cm 45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2) 2 Đáp số: 6358,5cm 2 6358,5 cm Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo CHƯA ĐÚNG RỒI! Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG. Thiết kế bởi: Đào Quang Trung - Chu Thanh Thảo
- Xem thêm -