Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình tròn, hình quạt tròn hình học 9 (5)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH LỚP 9A VỀ DỰ TIẾT HỌC BÀI GIẢNG MÔN TOÁN 9 – BÀI 10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN Người ta tính diện tích mặt bàn như thế nào để ước lượng Gỗ khi làm bàn? Để tính diện tích phần giấy khi làm chiếc quạt người ta tính như thế nào? §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. Ví dụ: Tính diện tích hình tròn bán kính 3cm. Giải Áp dụng công thức R S   R2 ta có: S   .32  9  9.3,14  28, 26(cm2 ) O Vậy diện tích hình tròn có bán kính 3 cm là 28,26 cm2 Hình tròn tâm O bán kính R có diện tích: S R 2 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. Bài tập 77: Tính diện tích hình tròn nội tiếp một hình vuông cạnh 4cm. R O A 4 cm B Giải d S R O 2 Nếu gọi d là đường kính hình tròn (d = 2R) thì: Ta cũng có: S   .d 4 2 C D Hình tròn tâm O nội tiếp trong hình vuông ABCD => d = AB = 4cm d2 42   .  12,56(cm2 ) => S   . 4 4 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. R O S R 2 Nếu gọi C là chu vi hình tròn thì ta cũng có: C2 S 4 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn. * Định nghĩa hình quạt tròn: - Hình quạt tròn: là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó. A nº R O Cho hình vẽ sau : 2 bán kính . . . Phần hình tô mầu nào là hình quạt tròn? B Cung tròn Hình quạt tròn OABHình tâmquạt O, bán kính R,tròn cung n0 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn. các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau: A R ?. Hãy điền biểu thức thích hợp vào nº Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600)có diện tích là … R2 O B Hình quạt tròn tâm O, bán kính R, cung nº có diện tích:  R2n lR hay S  S 2 360 (l là độ dài cung nº của hình quạt tròn) Vậy hình quạt tròn bán kính R, 2  R 0 cung 1 có diện tích là … 360 Hình quạt tròn bán kính R, cung n0 R n có diện tích S = … 360 2 Có: S  R2n  Rn R ... ...R    l 360 180 2... ...2 (l là độ dài cung nº của hình quạt tròn) §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn. A R nº Tính diện tích của phần giấy làm quạt? Giải: O Diện tích hình quạt có bán kính R = 14cm là: B Hình quạt tròn tâm O, bán kính R, cung nº có diện tích: R n lR hay S  S 2 360 2 (l là độ dài cung nº của hình quạt tròn) S1   .142.120 196 360  3 (cm2 ) Diện tích hình quạt có bán kính R = 4cm là: S2   .42.120 16 360  3 (cm2 ) Diện tích phần giấy của chiếc quạt là: S  S1  S 2  196 16   60 (cm 2 ) 3 3 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN Bài 80 sgk: Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40m, AD = 30m. Người ta buộc hai con dê ở hai góc vườn A, B. Có hai cách buộc: - Mỗi dây thừng dài 20m. - Một dây thừng dài 30m và dây thừng kia dài 10m. Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn? 20 20 Cách 1 10 30 Cách 2 Giải Cách 1: Diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được là:  .202.90 S1  2   200 (m2 ) 360 Cách 2: Diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được là:  .302.90  .102.90 S2    225  25  250 (m2 ) 360 360 S2>S1 nên với cách thứ 2 diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN III. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nắm vững công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn - Vận dụng công thức làm các bài tập: 78, 79, 81, 82 SGK, 68 SBT - Học sinh khá - giỏi làm thêm bài tập: 71, 72 SBT - Nghiên cứu trước bài 83, 85, 86, 87 SGK để tiết sau luyện tập
- Xem thêm -