Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình thang toán 5 (5)

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

MÔN : TOÁN Bài: DIỆN TÍCH HÌNH THANG Kiểm tra bài cũ: • Vẽ hình thang thường ( tổ1, 3 ) • Vẽ hình thang vuông ( tổ 2 ). A B C D H Hình thang thường Em hãy xác định cạnh bên cạnh đáy, đường cao, hình thang thường A B D C Hình thang vuông Em hãy xác định cạnh bên, cạnh đáy, đường cao hình thang vuông. Bài: DIỆN TÍCH HÌNH THANG Trọng tâm bài: - Hình thành công thức tính diện tích hình thang - Nắm được quy tắc, công thức tính diện tích hình thang - Vận dụng giải toán Bài: DIỆN TÍCH HÌNH THANG Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ( như hình vẽ ) ta được hình tam giác ADK. A B M D H C Bài: DIỆN TÍCH HÌNH THANG Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD ( như hình vẽ ) ta được hình tam giác ADK. A B M D H C ( ) K ( ) A Đáy bé Chiều cao D H Đáy lớn B A M M C D C (B) H Dựa vào hình vẽ : bằng Diện tích hình thang ABCD...........diện tích hình tam giác ADK DKxAH Diện tích hình tam giác ADK là: .... 2 Mà DKxAH 2 ( DC  CK ) xAH  2 Vậy diện tích hình thang ABCD là ( DC  AB ) xAH  2 ( DC  AB ) xAH 2 K (A) (a  b) xh 2 Bài: DIỆN TÍCH HÌNH THANG Quy tắc: Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2 . •Độ dài các cạnh đáy là: a,b b •Chiều cao là: h •Diện tích là: S h a ( a  b)  h S  2 Luyện tập Bài1/ Tính diện tích hình thang, biết: a/ Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; chiều cao là 5cm. b/ Độ dài 2 đáy lần lượt là 9.4 m và 6.6 m; chiều cao là 10.5 m a/ Thảo luận nhóm đôi / Phiếu bài tập Giải: Diện tích hình thang là: (12  8) x5 2  50(cm ) 2 Đáp số: 50cm 2 Luyện tập b/ Độ dài 2 đáy lần lượt là 9.4 m và 6.6 m; chiều cao là 10.5 m b/ Diện tích hình thang là: (9,4  6,6) x10,5 2  84(m ) 2 Đáp số: 84 cm 2 Luyện tập • Bài 2/ Tính diện tích mỗi hình thang sau: • Làm bảng con a) 4 cm (4  9) X 5 2 S  32,5(cm ) 2 5 cm 9 cm Luyện tập • Bài 2/ Tính diện tích mỗi hình thang sau: • Làm bảng con b) 3 cm 4 cm 7 cm (3  7)  4 2 S  20(cm ) 2 Luyện tập Bài 3/ Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó. Tóm tắt Đáy lớn: 110m Đáy bé: 90,2m Chiều cao: trung bình cộng 2 đáy GIẢI VỞ S=? Luyện tập Đáy lớn: 110m S=? Đáy bé: 90,2m Chiều cao: trung bình cộng 2 đáy Giải: Chiều cao thửa ruộng hình thang là: (110 + 90,2 ) : 2 = 100,1 ( m ) Diện tích thửa ruộng hình thang: 2 (110  90,2) X 110,1 2  10020,01(m ) 2 Đáp số: 10020,01m2 Chia 4 nhóm: Ếch Xanh, Mèo Trắng, Vịt Vàng, Chim Cánh Cụt. Thi tính diện tích các hình thang trong 30 giây Đáy lớn: 7cm Đáy bé: 1cm Chiều cao: 2cm 8 cm2 Đáy lớn: 7cm Đáy bé: 3cm Chiều cao: 4cm 20 cm2 Đáy lớn: 7cm Đáy bé: 5cm Chiều cao: 1cm 6 cm2
- Xem thêm -