Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình thang toán 5

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kính chào quý thầy cô giáo cùng các em học sinh ! 11/8/2013 Toán 5: Diện tích hình thang 1.Xây dựng công thức tính diện tích hình thang. A B M a)Cắt ghép hình: Cho hình thang ABCD và M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác tại ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD (như hình vẽ) ta được hình tam giác ADK. Lưu ý: Dùng thước xác định trung điểm M của cạnh BC.(cũng có thể gập đôi cạnh BC và lấy điểm giữa). C H D A M D H C D Toán 5: Diện tích hình thang 2.So sánh đối chiếu các yếu tố hình học giữa hình thang ABCD và hình tam giác ADK . Diện tích hình thang ABCD như thế nào so với diện tích tam giác ADK ? -Tính diện tích hình tam giác ADK ? Diện tích hình thang ABCD bằng diện tích tam giác ADK .(Vì diện tích tam giác ADK được ghép thành hai mảnh của hình thang ABCD). +Diện tích hình tam giác ADK là: S ADK = -So sánh độ dài DK với độ dài DC và CK ? DK x AH 2 +Độ dài DK = DC + CK Toán 5: Diện tích hình thang -So sánh độ dài CK với độ dài AB ? +Độ dài CK = AB +Độ dài DK như thế nào so với độ dài DC và AB. +Độ dài DK = ( DC + AB) -Biết DK = ( DC + AB) em hày tính diện tích tam giác ADK bằng cách thông qua DC và AB. +Diện tích tam giác ADK là: -Vì diện tích hình thang ABCD bằng diện tích hình tam giác ADK nên ta có diện tích hình thang ABCD là: ( DC + AB ) x AH 2 ( DC + AB ) x AH 2 Toán 5: Diện tích hình thang 3.Rút ra công thức và quy tắc tính diện tích hình thang. -DC và AB là hình gì của hình thang ABCD ? -AH là hình gì của hình thang ABCD ? -Vậy muốn tính diện tích của hình thang ta làm như thế nào ? -Gọi diện tích là S, đáy lớn là a, đáy bé là b, chiều cao là h thì công thức tính diện tích hình thang như thế nào? +DC và AB là đáy lớn và đáy bé của hình thang ABCD ? +AH là đường cao của hình thang ABCD . + Muốn tính diện tích của hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) sau đó chia cho 2. -Công thức tính diện tích hình thang là: (a + b) x h S= 2 Toán 5: Diện tích hình thang 4.Luyện tập Bài 1:Tính diện tích của hình thang, biết : a) S= = 50 (cm) 2 a)Đáy lớn: 12cm, đáy bé: 8cm, chiều cao: 5cm. b) )Đáy lớn: 9,4m, đáy bé: 6,6m, chiều cao: 10,5m. (12 + 8) x 5 b) S= (9,4 + 6,6) x 10,5 = 84 (m) 2 Toán 5: Diện tích hình thang Bài 2:Tính diện tích của hình thang sau : a) A 4 cm B Bài giải a)Diện tích hình thang là: (4 + 9) x 5 : = 32,5 (cm2) 5 cm C H 9cm b) 3 cm 4cm 7 cm b) Diện tích hình thang là: D (3 + 7) x 4 : = 32,5 (cm2) Đáp số : a. 32,5 (cm2) b. 32,5 (cm2) Toán 5:Diện Bài 3: Tóm tắt Đáy lớn: 110 m Đáy bé : 90,2 m Chiều cao bằng trung cộng của hai đáy Diện tích: ? m2 tích hình thang Bài giải Chiều cao hình thang là: (110 + 90,2) : 2 = 100,1 (m) Diện tích của thửa ruộng hình thang là: (110 + 90,2) x100,1 : 2 = 10 020,01 (m2) Đáp số: 10 020,01 m2 Em hãy xếp các thẻ sau để có công thức tính diện tích hình thang. S= (a + b) x h 2 (a + b) x h S= 2
- Xem thêm -