Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình thang toán 5 (12)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TOÁN 5 Thứ hai ngày 10 tháng 1 năm 2011 Toán Diện tích hình thang A D H B C Để tính được diện tích hình thang ta tiến hành việc cắt ghép như sau: A B M D H C B A M D H C (B) K (A) Saugọi khitêncắttam ghép xong hìnhxong? gì? Hãy giác mà ta được vừa ghép Sau khi cắt ghép xong được hình tam giác Tam giáctaADK B A * SADK = M D H DK x AH 2 * Mà DK x AH = (DC + CK) x AH 2 C A = 2 (DC + AB) x AH 2 D H C (B) K (A) * S ADK = S ABCD VậyEm đoạn DK ADK bằng tổng Từ Nếu đóthẳng em thay cóbiết CK kếtcủa bằng luậntam gì ABgiác vềgiác thì diện ta ADK có tích thể tam viết giác Đường hãy cho cao AH đoạn của tam CK bằng cạnh và nào hình Đoạn DC là nào cạnhcủa nào củathang? hình thang? cạnh hình ADK và diệnbiết tích hình như thang thếdiện nào? ABCD? Em hãy cho cách tính tích tam giác ADK? thang ABCD như của thế hình nào thang? với nhau? B A D H C (DC + AB) x AH Diện tích hình = thang ABCD 2 Diện tích tam giác ADK chính là diện tích hình thang ABCD. K b A B S là diện tích a, b là độ dài hai đáy. h là chiều cao h D H a C Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2. SABCD (a + b) x h = 2 Bài 1. Tính diện tích hình thang, biết: a. Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; chiều cao là 5cm. b. Độ dài hai đáy lần lượt là 2dm và 16cm; chiều cao là 5cm. Giải a. Diện tích hình thang là: (12 + 8) x 5 = 50 (cm2) 2 b. 2dm = 20cm Diện tích hình thang là: (20 + 16) x 5 2 = 90 (cm2) Bài 2. Tính diện tích mỗi hình thang sau: 4cm 3 cm 4cm 5cm 8cm S= (4 + 8) x 5 2 7cm Giải = 30(cm2) S= (3 + 7) x 4 2 = 20 (cm2) Bài 3. Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó? Giải Chiều cao thửa ruộng hình thang: (110 + 90) : 2 = 100 (m) Diện tích thửa ruộng hình thang: (110 + 90) x 100 = 10 000 (m2) 2 Đ/S: 10 000 (m2) Ghi nhớ: Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2 S Hình thang = (a + b) x h 2 Bài tập về nhà: Ôn lại quy tắc và công thức tính diện tích hình thang.
- Xem thêm -