Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình thang toán 5 (11)

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU PHÚ TRƯỜNG TH “A” THỊ TRẤN CÁI DẦU Tên bài : Diện tích hình thang GV: HỒ VĂN TÂN Nội dung 1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài mới 3. Củng cố 1. Ghi S vào ô trống trước ý sai. Hình thang có : a/ Các cặp cạnh đối diện song song. b/ 1 cặp cạnh đối diện song song. Hình 2 Hình 1 Hình 4 X Hình 5 X X Hình 3 Hình 6 X • đồ dùng Cho hình thang ABCD và điểm M là trung Bộ học điểmtoán của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD (như hình vẽ) ta được tam giác ADK. A A B B A M M D M C H D H D C (B) H C K (A) • Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giácAMCD (như hình vẽ) ta được tam giác ADK. A B M D H C ( ) K ( ) A Đáy bé Chiều cao D H B A M M Đáy lớn C D H C (B) K (A) Diện tích hình thang ABCD bằng diện tích hình tam giác ADK. DK  AH Diện tích hình tam giác ADK là 2 DK  AH ( DC  CK )  AH ( DC  AB)  AH = = Mà 2 2 2 ( DC  AB)  AH Vậy diện tích hình thang ABCD là 2 Qui tắc: Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2. b * Độ dài các cạnh đáy là : a,b * Chiều cao là : h h a * Diện tích là : S ( a  b)  h S 2 s 1/93 BộBài đồ dùng học toán SGK Tính diện tích hình thang, biết : a/ Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm ; chiều cao là 5 cm. Giải (12  8)  5 2 S  50(cm ) 2 Tính diện tích hình thang, biết : b/ Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m và 6,6 m ; chiều cao là 10,5 m. Giải (9, 4  6, 6) 10,5 2 S  84(m ) 2 Bài 2/94 SGK Tính diện tích mỗi hình thang sau : a) 4 cm b) 3 cm 5 cm 4 cm 7 cm 9 cm Giải Giải (4  9)  5 (3  7)  4 2 S  32,5(cm ) S   20(cm2 ) 2 2  Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy  Bài 3/94 SGK lần lượt là 110 m và 90,2 m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó. Giải Chiều cao thửa ruộng hình thang: 110m 90,2m ? (110  90, 2) : 2  100,1(m) ( aruộng b )thang: h Diện tích thửa hình S  (110  90, 2) 100,1 2 2  10020, 01( m2 ) hĐáp = (sốa:+10020,01m b):2 2 s Các con hãy ghi nhớ nhé ! Muốn tính diện tích hình thang Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào Rồi đem nhân với chiều cao Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra. Dặn dò : - Tự luyện tập lại các bài trong SGK - Xem trước bài : Luyện tập.
- Xem thêm -